Наукові гуртки
кафедри

 

При кафедрі діє науковий гурток «Права і свободи людини та особливості їх реалізацій в Україні» під керівництвом доцента кафедри Припхан І.І. Діяльність гуртка спрямована на розвиток творчих здібностей студентів з метою набуття ними професійних, особистісних компетенцій, а також досвіду одержання знань та умінь через проведення наукових досліджень.

Робота у гуртку «Права і свободи людини та особливості їх реалізацій в Україні» забезпечує необхідне поєднання масових форм роботи (бесіди, диспути, тематичні вечори, обговорення доповідей тощо) з обов’язковим дослідженням кожним студентом індивідуальної теми. Робота у науковому гуртку має творчий характер і виховує у студента якості дослідника, збагачує і закріплює знання й уміння студентів, готує їх до розв’язання завдань, які мають практичне значення для держави.

За час роботи гуртка з моменту його створення у 2016 році та по сьогоднішній день у ньому брало участь понад сорок студентів. Члени гуртка активно займаються науковою діяльністю, зокрема, готують статті, доповіді на конференціях, подають роботи на участь у конкурсах студентських наукових робіт.