На кафедрі міжнародного та європейського права діє науковий гурток за різними напрямками.

6 листопада 2015 року в стінах Національного університету «Одеська юридична академія» відбулося урочисте відкриття науково-освітнього клубу «Єдність у різноманітті» (далі – Клуб). Концепція створення Клубу була сформульована професорсько-викладацьким складом кафедри міжнародного та європейського права Національного університету «Одеська юридична академія».

Основною метою створення Клубу є організація науково-дослідної роботи в сфері міжнародного та європейського права, яка покликана сприяти розширенню загального та професійного рівнів світогляду учасників Клубу, популяризації знань про європейську інтеграцію і глобалізаційні процеси в цілому, становленню ораторської культури, збагачення знань як з правових, так і з інших гуманітарних дисциплін.

Назва Клубу вибрана не випадково. Як відомо, з 2000 року «Єдність в різноманітті» є девізом Європейського Союзу, що символізує єдність народів, які проживають в державах-членах ЄС, їх мир і процвітання, при збереженні принципу поваги до різноманітності культур, традицій і мов в Європі.

В рамках науково-інформаційного напряму здійснюється організація наукових конференцій, круглих столів, презентацій, семінарів, лекцій, майстер-класів.

Навчально-педагогічне спрямування активовано в форматі співпраці зі студентами та студентськими організаціями в рамках проведення брейн-рингів, майстер-класів, зустрічей з експертами, екскурсій, попереднього захисту дипломних і магістерських робіт, а також у наданні різного роду консультацій. В рамках культурного спрямування здійснюється організація різних поїздок і виставок, культурних програм і співпрацю з культурними та освітніми центрами.

Основною метою Клубу, як було зазначено вище, є організація науково-дослідної роботи в сфері міжнародного та європейського права. Для досягнення цієї мети Клубом створюються умови для розкриття і реалізації особистих творчих навичок його учасників, сприяє розвитку, мотивування і стимулювання інтересу до науково-дослідницької діяльності. Функціонування Клубу сприяє активізації наукової діяльності молодих вчених і студентів; розвитку навичок самостійної наукової роботи; оволодіння сучасною методикою наукових досліджень; популяризації наукових знань і розробки нових напрямків досліджень; створення сприятливої «атмосфери» для самоосвіти та обміну досвідом в науковій сфері.

Студентський науковий гурток з міжнародного та європейського права функціонує в Національному університеті «Одеська юридична академія» на базі кафедри міжнародного та європейського права. Гурток сприяє активній науковій роботі студентів та аспірантів, їх професійному розвитку. Робочі мови гуртка: українська, російська та англійська.

В рамках гуртка проводяться дослідження, обговорюються проблемні питання історії, сучасного стану і перспектив розвитку (майбутнього) міжнародного та європейського права.

Наразі кураторами гуртка є завідувач кафедри міжнародного та європейського права, доктор юридичних наук, доцент Олександр Валентинович Бігняк та асистент кафедри міжнародного та європейського права Марина Михайлівна Семідубарська.

Важливо зазначити, що в роботі студентського наукового гуртка беруть участь студенти всіх факультетів та інститутів Національного університету «Одеська юридична академія» незалежно від курсу навчання, що сприяє популяризації та поглибленню вивчення міжнародного та європейського права.

Засідання студентського наукового гуртка з міжнародного та європейського права проводяться у зручний для студентів час – як для першої, так і для другої зміни, не менше одного разу на місяць.

Модератором засідань студентського наукового гуртка виступає його куратор. Засідання гуртка проводяться в різних форматах, зокрема студенти мають змогу виступити з доповіддю, презентацією чи окремим повідомленням, також є можливість поставити питання та отримати відповіді, висловити власну думку. Проводяться загальні дискусії та обговорення актуальних та проблемних питань міжнародного права з експертами як нашого університету, так і різних організацій, зокрема Місії ЄС з прикордонної допомоги Україні та Молдові.

Також засідання студентського наукового гуртка проходять в нестандартному форматі, а саме як моделювання засідання Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, моделювання діяльності інших міжнародних організації, в рамках яких студенти вивчають офіційні позиції держав з актуальних питань, аналізують чинні міжнародні договори та міжнародно-правові звичаї, принципи міжнародного права та надають міжнародно-правову оцінку подіям, які відбувають як в Україні, так і за її межами.

В рамках роботи студентського наукового гуртка ведеться відбір студентів університету до участі у престижних міжнародних конкурсах. Студенти нашого університету успішно беруть участь в національних та міжнародних раундах конкурсів з міжнародного права ім. Філіпа Джесапа та Бенджаміна Телдерса, моделюваннях Міжнародного Кримінального Суду, що проходять в м. Нюрнбрег (Німеччина), м. Гаага (Нідерланди), м. Крижова (Польща), Міжнародному конкурсі з міжнародного торгового права та міжнародного комерційного арбітражу ICC Lex Mercatoria, Міжнародному конкурсі з права СОТ та ін.

З 2019 року в рамках наукового гуртка активно досліджується IT-право. Так було проведено засідання на тему “Діяльність ІТ компаній в ЄС”. Студенти всіх факультетів Національного університету “Одеська юридична академія”  презентували доповіді щодо діяльності інтернет-магазинів, кібербезпеки, захисту персональних даних, застосування новітніх технологій в діяльності органів ЄС. А у грудні 2019 року у Національному університеті «Одеська юридична академія» пройшов public talk на тему: "Штучний інтелект і право в Європейському Союзі". Організаторами виступили факультет міжнародно-правових відносин, кафедра міжнародного та європейського права та факультет кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету "Одеська юридична академія". Модератором заходу виступила асистент кафедри міжнародного та європейського права Семідубарська М.М. Спікерами з боку викладачів виступили декан факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Дикий О.В. і доцент кафедри міжнародного та європейського права Дронов В.Ю. На public talk були присутні представники IT компаній Provectus і Astin, які разом зі студентами обговорили питання відповідальності штучного інтелекту, правосуб'єктності штучного інтелекту і перспектив заміни існуючих професій ШІ.

Активна участь в роботі наукового гуртка допомагає студентам визначатись з темами власних наукових досліджень та успішно представляти результати цих досліджень на наукових конференціях та інших навчальних і наукових заходах, зокрема Всеукраїнському студентському конкурсі наукових робіт, здобуваючи призові місця.

Участь в засіданнях студентського наукового гуртка допомагає студентам покращити навички аналітичного та критичного мислення та отримати досвід публічних виступів. Це надзвичайно важливо, адже в рамках засідань обговорюються актуальні проблемні питання теорії та практики міжнародного та європейського права. Отримані знання стануть у нагоді майбутнім юристам, політологам, соціологам, психологам і журналістам, адже в сучасному світі в епоху глобалізаційних процесів національне право існує не в ізоляції, а все більше перетинається з міжнародним правом.