Наукові гуртки
кафедри

 

В межах кафедри кібербезпеки працюють наступні студентські наукові гуртки:

«Вища математика та теорія ймовірності» (керівник доц. О. В. Бакуніна);

 «Теорія чисел» (керівник – ст. викладач Н. М. Баландіна);

 «Контент менеджмент» (керівник доц. С. А. Горбаченко).

Також функціонує проблемна група серед здобувачів вищої освіти «Шифрування: генезис та сучасність» (керівник Є. О. Дороганов).

Основна мета функціонування наукових гуртків полягає у розвитку наукового потенціалу здобувачів вищої освіти, наданні студентам навичок: командної взаємодії, опрацювання та вивчення спеціальної літератури, вміння робити висновки та узагальнення.

Головними аспектами діяльності гуртків є підвищення ефективності науково-дослідних робіт НУ «ОЮА», залучення до їх виконання студентів, підвищення якості підготовки майбутніх фахівців у співпраці зі стейкхолдерами.

В рамках наукової роботи студентських гуртків здійснюється робота проектних команд, проводяться, тренінги, майстер-класи, круглі столи. Учасники гуртків беруть активну участь у наукових заходах НУ «ОЮА», зокрема, в щорічних студентських наукових конференціях.