Наукові гуртки
кафедри

 

Органічною частиною роботи кафедри конституційного права НУ «Одеська юридична академія» є організація наукової студентської діяльності, позааудиторного спілкування зі студентами.

Студентський науковий гурток «Клуб публічного права» постійно діє при кафедрі конституційного права з метою надання студентам можливості розширювати і поглиблювати свої знання в галузі конституційного права поза рамками навчальної програми. Участь в засіданнях гуртків приймають студенти всіх факультетів університету, незалежно від курсу і форми навчання. Формат засідання студентського наукового гуртка - доповідь студента на актуальну тему сучасного суспільства і його обговорення.

На базі Дискусійного клубу публічного права готуються студентські наукові роботи, конкурсні роботи, текстові та інші матеріали для участі студентів у різних наукових заходах, у грантовій системі в Україні і за кордоном, щорічно проводяться звітні студентські конференції.

Студентський дискусійний клуб публічного права при кафедрі конституційного права НУ «ОЮА» був створений на базі студентського наукового гуртка державного і адміністративного права за підтримки керівництва кафедри та студентського активу. Його керівниками були зав. кафедрою М.Ф. Орзіх, доцент Д.Я. Гараджаєв. З 2004 року наукове керівництво діяльністю дискусійного клубу публічного права здійснювали к.ю.н., доцент Мар'яна Володмірівна Афанасьєва і обраний студентами ОНЮА Президент Клубу - студентка факультету цивільної та господарської юстиції Олена Володимирівна Олькіна. З 2009 по 2013 рр. керівником клубу був к.ю.н., доцент Альберт Анатолійович Езер. З 2013 по 2017 рр. очолювала Клуб публічного права к.ю.н., доцент Олена Володимирівна Олькіна.

З 2017 р нинішній час керує діяльністю Клубу к.ю.н. Валентина Сергіївна Виткова.

Участь в засіданнях допомагає студентам розкрити науковий потенціал і сформувати навички науково-дослідницької діяльності. Активні учасники клубу мають можливість продовжити свою наукову діяльність під час навчання в аспірантурі.

Мета Клубу - допомога в розвитку творчого і наукового мислення у студентів, підвищення внутрішньої організованості, свідомого ставлення до навчання, поглиблення і закріплення отриманих в процесі навчання знань.

Основними завданнями дискусійного клубу публічного права НУ «ОЮА» є:
формування у студентів інтересу до наукової роботи;
навчання методиці і способам самостійного пошуку актуальних проблем в сфері конституційного права та їх вирішення;
забезпечення активної участі студентів у проведенні різних наукових заходів з конституційного права (Модель Верховної Ради України; Брейн-ринг «Знавці Конституції», наукові конференції, круглі столи);
поглиблене вивчення тем з конституційного права, які винесені в програму навчання і питань, які не підлягають вивченню в рамках звичайних занять;
об'єднання студентів НУ «ОЮА» на принципі спільних інтересів для досягнення суспільно корисних цілей.

Клуб функціонує на принципі добровільного членства. Членами можуть бути студенти всіх структурних підрозділів НУ «ОЮА», які хочуть брати участь в науково-дослідній роботі за тематикою кафедри конституційного права.

Чергові засідання клубу проводяться не менше двох разів на семестр. Члени клубу беруть участь у визначенні теми і питань, які розглядаються на його засіданнях.

Інформація про тему, строки подання доповідей, дати проведення та порядку денного чергового засідання Клубу публічного права знаходиться на дошці оголошень кафедри конституційного права.