Лабораторії
кафедри

 

За кафедрою кримінально–правових дисциплін, закріплено:

Криміналістична лабораторія

До складу криміналістичної лабораторії входить навчально-методичний кабінет криміналістики і кабінет викладачів криміналістики.

Навчально-методичний кабінет криміналістики розрахований на 30 посадочних місць.

У навчально-методичному кабінеті криміналістики знаходяться інформаційні і демонстраційні стенди, на яких розміщені учбові матеріали, схеми, таблиці, навчально-методичні посібники, а також зразки сучасних науково-технічних засобів, використовуваних в діяльності правоохоронних органів при розкритті і розслідуванні кримінальних правопорушень.

Для проведення лабораторних занять із студентами використовується:

 • уніфіковані комплекти техніко-криміналістичних засобів (валіза слідчого, валіза для огляду місця пригоди, валіза для туалету трупа, валіза дактилоскопічна, валіза для роботи із слідами біологічного походження);
 • телевізор, відеомагнітофон для перегляду навчальних фільмів;
 • технічні засоби цифрової фіксації криміналістичної інформації (відеокамери і фотоапарати);
 • персональні комп'ютери і периферійні пристрої для введення/виводу інформації: універсальне і спеціальне програмне забезпечення для пошуку, обробки і накопичення криміналістичної інформації (інформаційно-пошукова система АРМ слідчого, комп'ютерний фоторобот і ін.);
 • об'єкти із слідами злому, пострілу, зразки документів, макети, необхідні для проведення практичних занять з криміналістичної техніки;
 • учбові відеофільми відповідно до тематики курсу;
 • прилади для огляду, виміру, попереднього дослідження, опису в процесуальних документах слідів злочину;
 • учбові плакати для проведення лекційних занять із студентами;
 • зразки процесуальних документів для проведення практичних занять з «Криміналістичної тактики»;
 • зразки висновків експертів – для проведення практичних занять з спецкурсу «Судова експертиза».

Лабораторія з кримінального та цивільного судочинства

В лабораторії розміщено судову залу, до якої входить набір меблів, що використовується в судах України під час розгляду справ в цивільному та кримінальному провадженні.

Судова зала розподілена на відповідні зони для участі в судових засіданнях «суддів, підсудних, представників обвинувачення та захисту, свідків і експертів, відвідувачів».

Під час проведення лабораторних занять використовуються стенди, які допомагають учасникам та відвідувачам ознайомитися із матеріалами законів та підзаконних нормативно-правових актів:

 • судовою системою України;
 • як ознайомитися із судовим рішенням;
 • за якими критеріями можливо оцінити роботу суду;
 • правила поведінки працівників суду.