Матеріально-технічна
база

 

Івано-Франківський юридичний фаховий коледж розміщується в навчальних корпусах Національного університету «Одеська юридична академія» за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 13, які включають 4 лекційні аудиторії на 140-150 чол. кожна та 2 лекційні аудиторії на 100 чол.

Усі навчальні кабінети забезпечені сучасним обладнанням, технічними засобами, які необхідні для виконання навчальних планів і програм. Навчально-методичні кабінети містять повний комплекс методичного забезпечення дисциплін: наочне приладдя, нормативні документи, посібники, завдання для виконання практичних і лабораторних робіт тощо. Навчально-методичне забезпечення предметів постійно удосконалюється і доповнюється новими методичними напрацюваннями.

Функціонує бібліотека з читальним залом на 80 місць, яка постійно оновлюється та охоплює весь цикл як професійно-орієнтованих, так і загальноосвітніх навчальних дисциплін, має доступ до електронної бази інформації (електронного каталогу) наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія».

Професійний рівень викладацького складу відповідає профілю дисциплін та предметів, які вони викладають. 90 % викладачів професійно-орієнтованого циклу – кандидати наук, доценти. Викладачі постійно працюють над підвищенням професійної майстерності та ділової кваліфікації.

Студенти коледжу беруть участь та є багаторазовими призерами предметних олімпіад, що проводяться серед студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації області, активну участь у культурно-масових та спортивних заходах міста, області, країни в цілому. Зокрема, в їх числі призери та учасники обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань з боксу, дзюдо, баскетболу, футболу, тенісу та інших видів спорту.

З метою організації студентського колективу, в коледжі працює студентська рада. Її робота спрямована на виховання у студентів національної свідомості, готовності до трудової діяльності, активної громадянської позиції, відповідального ставлення до навчання, розвиток організаторських здібностей студентів.

Головне спрямування коледжу – підготовка грамотних і впевнених у своїх знаннях фахівців юридичної сфери, які завдяки набутій під час навчання професійній підготовці, здатні працювати на благо розвитку правової держави Україна.