Заява НУ "ОЮА" ОПП "Публічне управління та адміністрування"

Відомості про самооцінювання

Освітня програма "Публічне управління та адміністрування"

Навчальний план 1-2 курс "Публічне управління та адміністрування"

Рецензії

Методичні рекомендації для експертів від відділу акредитації освітніх програм

Наказ №186-Е "Про призначення експертної групи"

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи А-19-0219-201

ЗВІТ про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Resultverify

Від 18.12.2019 №2072/1

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Протокол засідання галузевої експертної ради з галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування

Рішення про акредитацію освітньої програми "Публічне управління та адміністрування"