Проект освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

З метою забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців
за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" за другим (магістерським) ступенем вищої освіти,
просимо Вас розглянути проект освітньої програми
та надати свої зауваження та пропозиції щодо її змісту на електронну адресу
tmalyarenko@onua.edu.ua