МІЖНАРОДНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО

 

Шановні колеги, здобувачі вищої освіти, та всі, хто зацікавлений у можливостях міжнародної академічної мобільності!

Увага!

Відповідно до діючої двосторонньої угоди між Національним університетом «Одеська юридична академія» та Університетом Анадолу (Anadolu University) в межах програми Еразмус+, оголошено про початок конкурсного відбору учасників на навчання протягом 1 семестру 2023-2024 навчального року в Університеті Анадолу (Anadolu University) (Туреччина).

Детальніше...

Шановні студенти,

До 29 березня включно відкрито реєстрацію студентів НУ ОЮА, що навчаються за спеціальністю 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» на програму обміну з Национальним університетом Тайваню, Коледж права. Два студента можуть бути обрані. Програма обміну передбачає навчання протягом 22/23 навчального року.

Детальніше...

Перезарахування кредитів, отриманих у результаті участі у програмі академічної мобільності, є фундаментальним принципом програми Еразмус+. Студенти, аспіранти, учасники програми Еразмус+ зобов'язані після повернення звернутися у свій деканат за перезачитанням. У свою чергу, ваші деканати зобов'язані перезарахувати вам вивчені дисципліни відповідно до вашого навчального договору.

Порядок перезачитування прописаний у "Положенні про академічну мобільність учасників освітнього процесу НУ ОЮА", від 19.04.2017, який доступний на нашому сайті у розділі "Документи про освітню діяльність", а також на офіційному сайті НУ ОЮА. Якщо ваш деканат відмовляється виконати процедуру перезачитання, він повинен вказати причину відмови на вашій заяві про перезачитання та у свідоцтві про перезачитання, копії яких студент повинен надати в Еразмус офіс. У разі виникнення будь-яких проблем із перезарахуванням, необхідно негайно зв'язатися з контактною особою програми Еразмус+  у НУ ОЮА,  для знаходження можливих шляхів вирішення проблеми.

Для того, щоб процедура перезачитування була можливою, студенти, аспіранти повинні мати на руках оригінали Транскрипта та Договору про навчання, тобто своєчасно, ще до від'їзду з приймаючого ВНЗ звернутися до їхнього Еразмусу офісу і зажадати видати такі документи.

ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ЗАРЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ

 • Після повернення до Університету здобувач вищої освіти, який навчався у закладі вищої освіти-партнері, надає документ, завірений в установленому порядку у закладі вищої освіти-партнері, з переліком та результатами вивчення навчальних дисциплін,  проходження  навчальної  і  виробничої  практик, кількістю  кредитів  та  інформацією  про  систему  оцінювання  навчальних досягнень здобувачів освіти, проведення наукових досліджень. Здобувач освіти, який проходив стажування у закордонному закладі вищої освіти, представляє на профільну кафедру звіт у письмовій формі про проходження і результати стажування.
 • Університет в установленому порядку приймає рішення щодо поновлення здобувача вищої освітина навчання після академічної відпустки, тільки для здобувачів вищої освіти, які  брали  участь  у  міжнародній  академічній мобільності.
 • Якщо здобувач вищої освіти під час перебування у закладі вищої освіти-партнері не виконав затверджений індивідуальний навчальний план, то після повернення до Університету йому може бути запропонований індивідуальний графік ліквідації  академічної  заборгованості  або  повторний  курс  навчання. Форма фінансування навчання здобувача освітиу цьому випадку визначається Університетом.

Після прибуття до закордонного ВНЗ студенту необхідно негайно звернутися до міжнародного офісу приймаючого університету для того, щоб зареєструватися у ВНЗ, дізнатися всю необхідну інформацію про процес навчання (розклад занять та сесій), отримати інформацію про кампус, ознайомитися з процедурами отримання посвідки на проживання та і т.д. Як правило, приймаючі ВНЗ організують «Орієнтаційний тиждень», де всі ці питання висвітлюються. Також у міжнародному офісі необхідно заповнити форму прибуття (Confirmation of Arrival) та надіслати скановану версію на пошту НУ ОЮА.

Місяць 1

         Внесення змін до початкового Learning agreement. Після того, як ви зареєструєтеся в ВНЗ, необхідно дізнатися про наявність тих чи інших предметів, які були обрані в розкладі, зіставити предмети, щоб вони не збігалися за часом (таке можливо, якщо предмети на різних факультетах) та відвідати перші лекції. Можливо, ви захочете внести зміни до вашого початкового Learning Agreement. Це необхідно зробити у перші три тижні семестру. Тим не менш, кількість предметів обов’язково повинна дорівнювати 30 кредитів ЕКТС, а предмети повинні відповідати вашому напрямку підготовки в НУ ОЮА, а також мають бути такими, які НУ ОЮА зможе визнати у вашому поверненні.

Якщо вам необхідно внести зміни до вашого Learning agreement, ви:

 • звертаєтеся до свого координатора в приймаючому ВНЗ, погоджуєте зміни з ним
 • надсилаєте проект змін координатору в НУ ОЮА
 • після перевірки міжнародним відділом НУ ОЮА направляєте зміни вашому декану на підпис.

Впродовж третього місяця перебування за кордоном вам необхідно заповнити форму проміжного звіту, та надіслати її на пошту НУ ОЮА

За місяць до закінчення навчання за кордоном Вам необхідно підготувати звіт, в якому:

 • Повідомите про дату свого повернення до Одеси
 • Повідомите кількість іспитів, які складатимете, та кількість кредитів, які ви за них отримаєте
 • Повідомите, коли міжнародний офіс приймаючого ВНЗ зможе вам видати Transcript of records

 Звіт надіслати на пошту відділу міжнародних зв’язків НУ ОЮА

 • Ви повинні прийняти грант, підписати Договір або Контракт про надання гранту ( його вам відправив Приймальний ВНЗ або Еразмус офіс)
 • зв'яжіться з приймаючими ВНЗ, щоб отримати припис на візи, домовитися про терміни мобільності та обсудити варіанти проживання
 • Забронюйте собі квиток на місця стажування та назад, а також придбайте медичну страховку. Ви маєте прибути до місця навчання не пізніше визначеної дати.
 • зв'яжіться з Візовим центром або консульством країни призначення, а також з'ясуйте, який тип візи вам необхідний, і який потрібний пакет документів
 • Підготуйте всі необхідні документи та запишіть на подачу документів у Візовий центр або консульство країни-призначення
 • Необхідно написати заяву про встановлення індивідуального графіка. Необхідно підписати її у декана факультету та проректора після віддати її в деканат.
 • Домовитися з деканатом про терміни здачі сесії. Заповнити відповідну форму, вказавши в ній предмети, які будуть вам перезараховані.
 • Деканат повинен видати наказ про встановлення індивідуального графіка. Вам необхідно буде стежити за цим процесом, і коли наказ буде готовий взяти собі його копію. Залежно від терміну навчання за кордоном, Вам може бути надано академічну відпустку або індивідуальний навчальний план, для оформлення яких слід звернутися до вашого факультету/інституту
 • Завантажити та заповнити заяву на виїзд за кордон. Зібрати на ньому всі підписи (Зав. кафедри, декана, начальника ВМС, головного бухгалтера), і принеси до відділу з міжнародних зв’язків разом з копією наказу про переведення на індивідуальний графік. На підставі цих документів буде видано наказ про ваш виїзд за кордон.
 • Підписати договір про академічну мобільність, що регулює права та обов'язки учасників мобільності. Його необхідно заповнити, підписати самому, та принести до Еразмусу офіс

Студенти можуть отримати індивідуальну підтримку як внесок на свої додаткові витрати на подорожі та прожиткові, пов’язані з періодом навчання або стажування за кордоном.

Країни програми та країни-партнери поділяються на три такі групи:

 • Група 1 - країни з більш високою вартістю життя (Данія, Фінляндія, Ісландія, Ірландія, Ліхтенштейн, Люксембург, Норвегія, Швеція).
 • Група 2 - країни з середньою вартістю життя (Австрія, Бельгія, Кіпр, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Мальта, Нідерланди, Португалія, Іспанія).
 • Група 3 - країни з нижчою вартістю життя (Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Північна Македонія, Туреччина та ін).

 Таким чином, індивідуальний грант підтримки Erasmus+ від ЄС, який надається студентам, буде залежати від їхнього руху між країнами, які відправляють та приймають студента.

Суми, визначені національними агентствами, будуть встановлені в таких мінімальних і максимальних діапазонах:

 • Середній грант ЄС: середній діапазон, від 260 до 540 євро на місяць, застосовуватиметься до діяльності з мобільності до країни з подібними витратами на проживання: a) від групи 1 до групи 1, b) від групи 2 до групи 2 і c ) з групи 3 в групу 3.
 • Грант ЄС вищого рівня: відповідає середньому діапазону, який застосовує Національне агентство, плюс щонайменше 50 євро та від 310 до 600 євро на місяць. Це стосується діяльності з мобільності до країни з вищими цінами на життя: а) із Групи 2 до країн Групи 1 і б) із Групи 3 до країн Групи 1 та 2.
 • Грант ЄС з нижчим діапазоном: відповідає середньому діапазону, який застосовує Національне агентство, мінус щонайменше 50 євро та від 200 до 490 євро на місяць. Це стосується діяльності з мобільності до країни з нижчими цінами на життя: а) з групи 1 до країн Групи 2 і 3 і b) від Групи 2 до Групи 3.

Грант також покриває витрати призначені на дорогу до місця навчання/роботи/стажування. Правило розподілу: виходячи з відстані проїзду на одного учасника. Заявник повинен вказати відстань між місцем походження та місцем проведення діяльності.

Грантова підтримка мобільності персоналу. Співробітники можуть отримати грант ЄС як внесок у свої витрати на подорожі та прожиткові протягом періоду за кордоном таким чином:

Внесок у вартість проїзду учасників від місця їх походження до місця проведення заходу та повернення. Правило розподілу: виходячи з відстані проїзду на одного учасника. Заявник повинен вказати відстань між місцем походження та місцем проведення діяльності.

Витрати, безпосередньо пов'язані з проживанням учасників під час заходу. Правило розподілу: виходячи з тривалості перебування на одного учасника. Суми залежать від країни-отримувача. Ці суми будуть встановлені в межах мінімального та максимального діапазонів.

Визначаючи суми, національні агенції за погодженням з національними органами розглядатимуть два конкретні критерії:

 • наявність та рівень інших джерел співфінансування з боку приватних або державних органів на місцевому, регіональному чи національному рівні для доповнення гранту ЄС;
 • загальний рівень попиту на персонал, який має намір викладати або проходити навчання за кордоном.
 • Норвегія, Данія, Люксембург, Ісландія, Швеція, Ірландія, Фінляндія, Ліхтенштейн та ін. – 80-180 €/день
 • Нідерланди, Австрія, Бельгія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Кіпр, Греція, Мальта, Португалія та ін. – 70-160€/день
 • Словенія, Естонія, Латвія, Хорватія, Словаччина, Чехія, Литва, Туреччина, Угорщина, Польща, Румунія, Болгарія, Республіка Північна Македонія, Сербія – 60-140€/день

Плата за навчання. Стипендіати Еразмус + звільняються за плати за навчання у ВНЗ, що приймає, однак, якщо ви навчалися в НУ ОЮА на контракті, ви повинні виконувати свої зобов'язання за контрактом в НУ ОЮА.

В рамках академічної мобільності програма ERASMUS + K1 пропонує довгостроковий візит в університети Туреччини з метою викладання/ стажування /підвищення кваліфікації для викладачів та працівників закладів вищої освіти.

Детальніше...

 Загальна інформація про програму

“MEVLANA” – це програма академічної мобільності, що націлена на обмін студентами та викладачами між турецькими вищими навчальними закладами та ВНЗ з інших країн. Студенти можуть навчатися у Туреччині протягом одного (мінімум) чи двох (максимум) семестрів, а науково-педагогічні працівники можуть викладати лекції протягом терміну від тижня (мінімум) до трьох місяців (максимум). Дисципліни, що вивчаються студентом у приймаючому закладі, у разі попереднього погодження в рамках навчальної угоди, перезараховуються у його рідному університеті.

Розмір стипендії, що виплачується студентам в рамках програми обміну

ЯКЩО ВИ СТУДЕНТ

Період обміну складається щонайменше з одного, максимум двох термінів. Розрахунок термінів можна переглянути, розглядаючи систему освіти. Однак загальний період обміну не повинен перевищувати одного навчального року (фінансується лише один термін).

Студенти, які навчаються на підготовчому або першому курсі молодшого спеціаліста чи бакалавра, а також аспіранти та докторанти, які навчаються на підготовчих або наукових підготовчих термінах, не можуть скористатись цією програмою протягом першого курсу, коли вони розпочали своє початкове навчання.

ЯКЩО ВИ ВИКЛАДАЧ АБО СПІВРОБІТНИК

Ця мобільність включає в себе навчально-тренувальну діяльність в іншому вищому навчальному закладі.

Періоди мобільності академічного персоналу повинні складати тиждень одноразово лише в одному навчальному році.

У межах мобільності навчальна діяльність академічного персоналу не може бути меншою ніж 6 годин на тиждень. При погодинному обчисленні діяльності, яку виконує академічний працівник, враховуються курси. Якщо курс менший ніж 6 годин, в цьому контексті оцінюються академічні заходи, такі як семінари, панельні дискусії чи конференції.

Аплікаційна форма (Application form)

Студенти зараховуються до програми на конкурсній основі. Студенти повинні відповідати таким вимогам:

 • вчитися як мінімум 2 навчальні роки в домашньому вузі;
 • мати середній бал вище за певний рівень;
 • достатньою мірою володіти мовою, якою ведеться навчання в університеті, що приймає.

Вибір переможця відбувається домашнім університетом, а процес відбору має бути чесним та прозорим. Участь у програмі можлива лише 1 раз для освітньої програми та 1 раз для робочої практики.

Вимоги НУ ОЮА

Відбір  учасників  академічної  мобільності  Університету  для  участі  в програмах міжнародної академічної мобільності здійснюється на конкурсній основі,  за  нижченаведеними  критеріями,  але  не  обмежуючись  ними:

-  з урахуванням рейтингу їх успішності (відсутність академічних заборгованостей впродовж останнього навчального року, середній бал успішності –не нижче 80, що підтверджується візою керівника навчального структурного підрозділу на рекомендаційному листі завідувача випускаючої кафедри),

- участі у науковій роботі (наявність наукових публікацій (тези конференцій, наукові статті тощо), перемога в освітніх, наукових конкурсах та олімпіадах (дипломи переможців), рекомендаційних  листів,  наданого  мотиваційного  листа  та  рівня  володіння іноземною  мовою  (не  нижче  рівня  В2).

Відбір  науково-педагогічних,  наукових,  педагогічних  працівників  для участі  в  програмах  академічної  мобільності  Університету  здійснюється конкурсною комісією Університету.

Базовий список документів для подання до програми:

 • 1 заявка до навчального закладу
 • 1 заявка на стипендію
 • 1 мотиваційний лист чи есе
 • CV (академічне резюме)
 • 1-2 Рекомендаційні листи від викладачів чи роботодавців

Перелік  необхідних  документів  для  участі  в  програмі  академічної мобільності для учасників академічної мобільності Університету:

 • подання або заява на ім’я ректора із візами-погодженнями завідувача кафедри, керівника навчального  структурного  підрозділу,  резолюцією начальника відділу міжнародних зв’язків та проректора з міжнародних зв’язків;
 • копія запрошення та його переклад, завірений Відділом міжнародних зв’язків;
 • Договір про академічну мобільність між Університетом та Учасником (Договір про  навчання  чи  Договір  про  практику/стажування –дляздобувачів освіти);
 • Договір про  навчання  (Learning  Agreement  on  Academic  Mobility Programme) між Університетом, Учасником та закладом вищої освіти–партнером (для здобувачів освіти) (оформляється за потреби);
 • Графік заміни навчальних занять (для викладачів –за потреби);-Індивідуальний навчальний план академічної мобільності (для здобувачів освіти), підписаний  Учасником,  завідувачем  кафедри,  координатором

Зазначені документи подаються не пізніше, ніж за 7 днів до початку програми академічної мобільності.

Програма академічної мобільності Erasmus+ має на меті короткострокові програми мобільності за обміном на навчання (на період 3-12 міс) для українських бакалаврів, магістрів, аспірантів, докторантів; а також короткострокові стажування/викладання/ підвищення кваліфікації (на період від 5 днів до 2 міс) для викладачів та адміністративного персоналу закладів вищої освіти.

Студенти програм обміну отримують кошти на перебування (проживання, харчування, місцевий транспорт) в розмірі 800-850-900 євро на місяць. Кошти для витрат на проїзд, страхування, віза тощо - покриваються окремо. Навчання повинно бути безкоштовним.

Розмір покриття витрат на мобільність, важливо уточнювати як раніше ще до або у період подання документів на участь в конкурсі.

Викладачі під час програм стажування/викладання/підвищення кваліфікації отримують добові у розмірі 140-160-180 євро на добу (обсяг коштів залежить від країни перебування).

Важливо, щоб студенти і працівники зберігали підтверджувальні документи (копія/або оригінал) щодо витрат в країні перебування – чеки, квитки, посадкові, квитанції, оплата гуртожитку, іншого місця проживання тощо (наприклад для податкової). Ще важливо, щоб студенти взяли довідки від приймаючої сторони про сплату податків, якщо було стягнуто з коштів гранту.

ХТО МОЖЕ БРАТИ УЧАСТЬ?

 • Студенти (молодші бакалаври, бакалаври, магістри, аспіранти, докторанти)
 • Викладачі
 • Адміністративний персонал

ЯК БРАТИ УЧАСТЬ СТУДЕНТАМ>?

КРОК 1. Дізнайтесь контакти відділу міжнародних звязків університету, хто відповідає за проекти з мобільності. Зв'яжіться та домовтесь про зустріч.

КРОК 2. Дізнайтесь у своєму університеті чи є проекти та конкурси на мобільність за обміном саме в вашому університеті в рамках Еразмус+.

КРОК 3. Надайте заяву на внутрішній конкурс. Всі умови, документація, процедури участі, розмір гранту і критерії відбору Вам необхідно уточнити у міжнародному відділі Вашого рідного університету. Іноді остаточне рішення приймає приймаюча сторона.

КРОК 4. Розмір гранту на мобільність вказується в умовах конкурсу, в листі запрошення, в угоді на навчання чи мобільність. Важливо звернути увагу, що є один з типів гранту, який називається - zero grant (0 євро), потенційний учасник повинен про це знати і мати можливість покрити всі витрати самостійно (в такому випадку навчання безкоштовне, але витрати на проїзд і перебування не покриваються). Уточнюйте розмір гранту на початку процесу участі в конкурсі.

КРОК 5. По закінченню мобільності обов'язковою умовою для ЗВО України є автоматичне визнання періодів і результатів мобільності як студентів так і працівників. Обговоріть ці питання з відділом міжнародної співпраці до початку мобільності, уточніть що потрібно і які документи потрібно привезти для такого визнання. Разом поговоріть з викладачами.

КРОК 6. Читайте уважно Угоди, які підписуєте з приймаючою стороною, спілкуючись з приймаючою стороною, ставте в копію свій ЗВО, звертайтесь до них за допомогою і підтримкою.

Erasmus для викладачів

Академічна мобільність Erasmus напрямку КА1 має на меті підвищення якості освіти, розвиток мобільності та культурних зв’язків студентів, викладачів та співробітників вищих навчальних закладів.

Мета також полягає в тому, щоб дати можливість будь-якому персоналу навчати або навчатися за кордоном у рамках своєї діяльності професійний розвиток з метою:

 • поділитися своїм досвідом;
 • отримати досвід з нового навчального середовища;
 • отримати нові інноваційні педагогічні навички та навички розробки навчальних програм та цифрові навички;
 • спілкуватися зі своїми колегами за кордоном для розвитку спільних заходів для досягнення цілей програми;
 • обмін досвідом та посилення співпраці між вищими навчальними закладами;
 • краще підготувати студентів до роботи, залучаючи до курсів персонал різних підприємств.

Можливості, що відкриті для викладачів: викладання, підвищення кваліфікації, стажування тощо.

Співробітники можуть виконувати будь-які дії, описані нижче:

 • Викладання за кордоном у партнерському вищому навчальному закладі. Період навчання за кордоном дає можливість будь-якому викладачу вищого навчального закладу або співробітникам підприємств викладати у партнерському вищому навчальному закладі за кордоном. Мобільність персоналу для викладання може бути в будь-якій сфері навчання.
 • Термін навчання за кордоном у партнерському вищому навчальному закладі, на підприємстві чи на іншому відповідному робочому місці. Період навчання за кордоном дає можливість будь-якому співробітнику вищого навчального закладу взяти участь у навчанні за кордоном, який має відношення до їхньої повсякденної роботи у вищому навчальному закладі. Це може бути у формі тренінгів або нагляду за роботою.

Викладачі під час програм стажування/викладання/підвищення кваліфікації отримують добові у розмірі 140-160-180 євро на добу (обсяг коштів залежить від країни перебування).

Період навчання між країною програми та країною-партнером має тривати щонайменше 5 днів і максимум 2 місяці. Це строк не включає час у дорозі.

Під час вашого перебування за кордоном, у разі викладацької діяльності, викладання повинно включати мінімум 8 годин на тиждень фактичного навчального часу.