Міжнародне співробітництво є одним з важливих напрямків діяльності Національного університету «Одеська юридична академія». Координація діяльності Університету в галузі міжнародного співробітництва покладена на відділ міжнародних зв’язків, який безпосередньо підпорядкований проректору з міжнародних зв’язків.

В 1997-2004 роках посаду проректора з міжнародних зв’язків Національного університету «Одеська юридична академія» обіймав д.ю.н., професор Орзіх Марк Пилипович. З 2005 року посаду проректора з міжнародних зв’язків обіймає д.ю.н., професор Туляков В’ячеслав Олексійович.

З 2002 року відділ міжнародних зв’язків очолює к.ю.н., доцент Барський Вадим Рудольфович. З 2018 року начальником відділу міжнародних зв'язків є Астанкевич Юлія Ігорівна.

Головна мета діяльності відділу міжнародних зв’язків – сприяти розвитку міжнародних зв'язків і співробітництва університету у контексті інтеграції до світового і європейського освітнього середовища, реалізації положень Болонської декларації.

Основні завдання відділу міжнародних зв’язків:

- планування, координація та організація наукової співпраці з іноземними ВНЗ, дослідними установами, благодійними фондами, урядовими та неурядовими міжнародними організаціями;

- планування та координація міжнародних наукових заходів (конференцій, симпозіумів, науково-практичних семінарів, круглих столів тощо);

- планування та координація міжнародних освітніх студентських заходів (літніх шкіл, судових моделей, тематичних семінарів, курсів лекцій іноземних гостевих лекторів);

- планування та координація академічних обмінів, документаційне забезпечення академічної мобільності студентів, аспірантів, викладачів;

- організаційна та методична допомога учасникам програм академічних обмінів;

- протокольне забезпечення офіційних візитів іноземних делегацій до Університету;

- ведення документообігу з міжнародної співпраці, договірна робота в галузі міжнародного співробітництва.

- популяризація української юридичної наукової та Одеської школи права (підтримка Інтернет-ресурсів, участь у освітянських виставках, інформування громадськості про досягнення Університету в галузі міжнародного співробітництва у вітчизняних ЗМІ, розміщення інформаційних матеріалів про університет в закордонних ЗМІ, сприяння обміну науковою та навчально-методичною літературою з закордонними партнерами);

- профорієнтаційна робота з вступниками-іноземцями, виховна робота зі студентами-іноземцями;

- консультаційна допомога особам, які отримали вищу освіту за кордоном щодо процедури ностріфікації документів про освіту;

- консультаційна допомога особам, які отримали вищу освіту в Україні щодо процедури легалізації документів.

Контактна інформація:
місто Одеса, вулиця Фонтанська дорога, 23, кабінет 207
телефон/факс +380487196215
international@onua.edu.ua