МІЖНАРОДНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО

 

Кафедра міжнародного та європейського права Національного університету «Одеська юридична академія» в рамках модуля Жана Моне «ЄС як глобальний актор і агент змін» провела Науково-практичну заочну конференцію «Правова система України в умовах новітніх викликів міжнародного порядку», яка відбулась 20 травня 2020 року в Національному університеті «Одеська юридична академія» в рамках модуля Жана Моне «ЄС як глобальний актор і агент змін». Участь прийняли 41 науковців , тези приймалися в рамках наступних секцій: Трансформація сучасної системи міжнародних відносин та Україна; Сценарії реформування ЄС у контексті інтеграційних та дезінтеграційних процесів; Міжнародні правовідносини: публічні, приватні та інтеграційні аспекти; Феномен міжнародного публічного та міжнародного приватного права; Європеїзація правової системи України

За результатами конференції був виданий збірник Правова система України в умовах новітніх викликів міжнародного порядку : матеріли науково-практичної заочної конференції (м. Одеса, 20 травня 2020 р.) / за ред.. М. Р. Аракеляна. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика» , 2020.- 128с.