10 грудня 2020 року за ініціативи кафедри міжнародного та європейського права Національного університету «Одеська юридична академія», в рамках модуля Жана Моне «ЄС як глобальний актор і агент змін», відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Права людини – пріоритет сучасної держави».

Захід проходив в межах святкування міжнародного дня прав людини, який відзначається на пропозицію Генеральної Асамблеї ООН.

10 грудня – не випадково обране. Саме в цей день у далекому 1948 році була прийняття Загальна декларація прав людини. І хоча Декларація має рекомендаційний характер, це перший універсальний акт із захисту прав людини, що втілює загальні для всіх людей і народів ідеали.

Метою Конференції було привернути увагу до проблем, пов’язаних з реалізацією прав людини, обговорити найбільш гострі аспекти захисту прав людини в Україні та світі. Ключове місце в організованій дискусії посідали питання захисту прав людини в кризових ситуаціях, в умовах карантинно-обмежувальних заходів, в кримінальному провадженні, питанням захисту прав найбільш вразливих груп, а також щодо міжнародних та регіональних механізмів захисту прав людини.

Можна сміливо сказати, що науковий дискурс успішно об’єднав науковців, активістів, правоохоронців, адвокатів, аспірантів та студентів старших курсів.

На відкриття заходу завітали шановні гості та представники Університету, зокрема:

Бігняк Олександр Валентинович – д.ю.н., професор, завідувач кафедри міжнародного та європейського права НУ «ОЮА»;

Діармуд Кунніфф (Diarmuid Cunniffe) – Голова Одеського офісу Моніторингової Місії ООН з прав людини/ММПЛУ в Україні;

Лебідь Віталія Павлівна – адвокат, юрист Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини, викладач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Київського університету права Національної академії наук України;

Туляков В’ячеслав Олексійович – д.ю.н., професор, професор кафедри кримінального права, проректор з міжнародних зв’язків НУ «ОЮА», суддя ad hoc Європейського суду з прав людини.

Особлива подяка за внесок в обговорення, зокрема ідентифікацію проблем, пов’язаних з реалізацією прав людини, та шляхів їх вирішення, виражається всім учасникам Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини – пріоритет сучасної держави». Деякі навчальні заклади представляли шановні завідувачі кафедр:

Лагутіна Ірина Вікторівна – д.ю.н., завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення НУ «ОЮА» (тема доповіді: «Right to disconnect as one of the digital right and the surge of telework during COVID-19 crisis»);

Малюга Леся Юріївна – д.ю.н., завідувач кафедри трудового права та соціального забезпечення Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (тема доповіді: «Напрями молодіжної політики України із врахуванням викликів сучасного світу»);

Репецький Василь Миколайович – професор, завідувач кафедри міжнародного права Львівського національного університету імені Івана Франка (тема доповіді: «Захист прав людини в контексті застосування концепції загального та ефективного контролю в міжнародному праві»);

Тетерятник Ганна Костянтинівна – завідувач кафедри кримінального процесу Одеського державного університету внутрішніх справ, підполковник поліції, к.ю.н., доцент (тема доповіді: «Значення контекстуальні обставин як елементів складу злочину при розслідуванні окремих категорій злочинів»).

Модераторами наукового заходу були Грушко Мальвіна Валеріївна, к.ю.н., доцент кафедри міжнародного та європейського права НУ «ОЮА», та Музика Вікторія Василівна, асистент кафедри міжнародного та європейського права НУ «ОЮА».

Вітаємо учасників з успішною участю у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Права людини – пріоритет сучасної держави» та бажаємо подальших наукових досягнень!