Наукова
та навчально-методична робота

 

Наукова та науково-методична робота кафедри знайшла своє безпосереднє відображення у багатьох виданнях. За останні п’ять років загальна кількість публікацій членів кафедри складає більше 4000 найменувань обсягом понад 375 д/а. З них статей у фахових журналах та доповідей у збірниках наукових конференцій понад 270 найменувань загальним обсягом понад 150 д/а.

Аграрне право України: програма та плани семінарських (практичних) занять з курсу: для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю «Право» / відп. за вип. Т.Є. Харитонова ; НУ ОЮА. – Одеса : Юридична література, 2018. – 68 с. – (Серія «Навчально-методичні посібники кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія») (3,9 д.а.)

Земельне право України : програма та плани семінарських (практичних) занять з курсу: для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю «Право» / відп. за вип. Т.Є. Харитонова ; НУ ОЮА. – Одеса : Юридична література, 2018. – 90 с. – (Серія «Навчально-методичні посібники кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія») (5,2 д.а.)

Проблеми застосування юридичної відповідальності за порушення аграрних, земельних та екологічних правовідносин: програма та плани семінарських (практичних) занять з курсу: для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю «Право» / відп. за вип. Т.Є. Харитонова ; НУ ОЮА. – Одеса : Юридична література, 2018. – 64 с. – (Серія «Навчально-методичні посібники кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія») (3,7 д.а.)

Environmental law of Ukraine: Working programme on the course of English lectures for law students and post-graduates / T. Kharitonova, I. Karakash, V. Yureskul, A. Cheremnova, I. Chumachenko, I. Kanivets, M. Zaveriukha. – Odessa: Yurydychna literatura, 2017. – 124 p. - (Series «Manuals of the department of agrarian, land and ecological law of the National University «Odessa Law Academy») (7,2 д.а.)

Правове регулювання кооперативних відносин в Україні: програма спецкурсу та плани семінарських (практичних) занять / І. І. Каракаш, Х. А. Григор’єва. – Одеса : Принт бистро, 2016. – 32 с. – (1,9 д.а.)

Григор’єва Х. А. Публічне управління у сфері сільського господарства. Одеса, - Видавничий дім «Гельветика». 2021. - 76 с.

Набуття і реалізація прав на землю в Україні: навчальний посібник / [А.Й. Годованюк, І. І. Каракаш, Є. О. Платонова та ін.]. За ред. проф. І. І. Каракаша. – Одеса: Юридична література, 2016. – 332 с. (19,3 д.а).

Земельне право України: навчальний посібник / [І. І. Каракаш, В. Д. Сидор, Т. Є. Харитонова та ін.]; за ред. І. І. Каракаша і Т. Є. Харитонової. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – Одеса: Юридична література, 2017. – 588 с. (34,17 д.а).

Аграрне право України: навчальний посібник / Т. Є. Харитонова, І.І. Каракаш, Х.А. Григорєва та ін.]; за ред. Т. Є. Харитонової, І. І. Каракаша. – Одеса: Юридична література, 2017. – 436 с. (25,34 д.а).

Екологічне право України: навчальний посібник / за ред. проф. І.І. Каракаша, д.ю.н. Т.Є. Харитонової, к.ю.н. А.І. Черемнової; вид 1-е. Одеса: Гельветика, 2018. – 408 с. (23,7 д.а.)

Природноресурсове право України: навч. посіб. / за ред. Кара­каша І.І. та Харитонової Т.Є. – Вид. 2-ге, доповн. і переробл. – Одеса, Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 566 с. (32,8 д.а.)

Kivalov S.V., Kharitonova Т.Е., Slesarenok S.F., Yureskul V.O. Closing environmentally hazardous facility – the washing and steaming station of the Оdessa railway towards ensuring the right to safe and healthy environment of residents of the district "Luzanivsky" of the city of Odessa, Ukraine // Desastres ambientais pelo mundo. FILHO; Edson de Olivera Braga; SANTANA, Stella Emery – Belo Horizonte: Editora Vorto, 2018. – P. 301-328. ISBN: 978-85-8425-813-0. 1,64 p.p.