Наукова
та навчально-методична робота

 

Наукова та науково-методична робота кафедри знайшла своє безпосереднє відображення у багатьох виданнях. За останні п’ять років загальна кількість публікацій членів кафедри складає більше 4000 найменувань обсягом понад 375 д/а. З них статей у фахових журналах та доповідей у збірниках наукових конференцій понад 270 найменувань загальним обсягом понад 150 д/а.

Монографії та монографічні видання:

Гавриш Н.С. Правова охорона ґрунтів в Україні : монографія. – Одеса, 2008. – 228 с.

Глотова О.В. Правове регулювання угод із земельними ділянками в Україні: монографія. – Одеса, 2008. – 265 с.

Сидор В.Д. Земельне законодавство України: сучасний стан та перспективи розвитку: Монографія. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2011. – 312 с.

Сидор В.Д. Методологічні засади та історичні передумови формування сучасного земельного законодавства і права України: монографія / Сидор В.Д. – Чернівці: 2013. – 208 с.

Юрескул В.О. Правове регулювання поводження з побутовими відходами в Україні: монографія / В.О. Юрескул. – Одеса : Фенікс, 2012. – 274 с.

Григор'єва Х.А. Переробна кооперація в сільському господарстві України: правове регулювання організації та діяльності: монографія / Х.А. Григор'єва. – О.: Юридична література, 2015. – 248 с.

Харитонова Т.Є. Здійснення прав на чужі земельні ділянки в Україні: проблеми теорії та практики: монографія / Т. Є. Харитонова. – О. : Юридична література, 2016. – 424 с.

Гавриш Н. С. Використання, відтворення та охорона ґрунтів в Україні: теоретико-правові аспекти: монографія / Н. С. Гавриш. – Одеса: Юридична література, 2016. – 396 с.

Каракаш І. І. Право власності на природні об’єкти та їх ресурси в Україні: монографія / І. І. Каракаш. – Одеса: Юридична література, 2017. – 438 с.

Підручники та навчальні посібники:

Земельне право України: підручник з гриф МОН України / За ред. О. О. Погрібного та І. І. Каракаша. – Вид. 2, перероб. і доп. – К. : Істина, 2009. – 600 с.

Земельне право України: [Каракаш І.І., Годованюк А.Й., Платонова Є.О., Степська О.В., Харитонова Т.Є.], навчально-методичний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів за спеціальністю «Правознавство» // За ред. Каракаша І.І. – Одеса: Фенікс, 2010. – 152 с.

Екологічне право України: [Каракаш І.І., Черемнова А.І., Чумаченко І.Є., Юрескул В.О.], навчально-методичний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів за спеціальністю «Правознавство» // За ред. Каракаша І.І. – Одеса: Фенікс, 2010. – 192 с.

Екологічне право України : підручник для студ. вищих навч. закладів з гриф МОН України / За ред. Каракаша І.І. – Одеса : Фенікс, 2012. – 788 с.

Каракаш І.І. Природноресурсове право України: навчально-методичний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів за спеціальністю «Правознавство». – Одеса: Фенікс, 2012. – 232 с.

Набуття та реалізація прав на землю в Україні: програма та плани семінарських (практичних) занять / Є.О. Платонова, Т.Є. Харитонова, С.Л. Гоштинар. – Одеса: Фенікс, 2013. – 152 с – 60 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники»).

Сидор В.Д. Земельне право України: навчально-методичний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів / В.Д. Сидор. – Чернівці, 2013. – 176 с.

Сидор В.Д. Аграрне право України: навчально-методичний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів / В. Д. Сидор. – Чернівці, 2014. – 116 с.

Сидор В.Д. Управління земельним фондом: навчально-методичний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів / В.Д. Сидор. – Чернівці, 2014. – 136 с.

Сидор В.Д. Реалізація прав на землю: навчально-методичний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів / В.Д. Сидор. – Чернівці, 2014. – 104 с.

Topical issues of Ukrainian land legislation and law: Textbook for Law students of the National University «Odessa Academy of Law» / V.D. Sydor. – Odessa : Feniks, 2014. – 131 с.

Набуття і реалізація прав на землю в Україні: навчальний посібник / [А. Й. Годованюк, І. І. Каракаш, Є. О. Платонова та ін.]; за ред. проф. І. І. Каракаша – Одеса: Юридична література, 2016. – 332 с.

Земельне право України : навчальний посібник / [І. І. Каракаш, В. Д. Сидор, Т. Є. Харитонова та ін.]; за ред. І. І. Каракаша і Т. Є. Харитонової. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – Одеса : Юридична література, 2017. – 588 с.

Аграрне право України: навчальний посібник / Т. Є. Харитонова, І.І. Каракаш, Х.А. Григорєва та ін.]; за ред. Т. Є. Харитонової, І. І. Каракаша. – Одеса : Юридична література, 2017. – 436 с.

Методичні рекомендації та навчальні програми:

Karakach I., V. Yureskul V. Environmental Protection by International Law. Working programme on the course of lectures in English for Law students and Post-Graduates of Odessa National Academy of Law. – Odessa : Feniks, 2011. – 87 р.

Аграрне право України: програма навчальної дисципліни і плани семінарських (практичних) занять / Н.С. Гавриш, Н.Ю. Гальчинська, А.Й. Годованюк, Х.А. Григор'єва, Т.Є. Харитонова. – Одеса: 2015. – 60 с.

Екологічне право України: програма навчальної дисципліни і плани семінарських (практичних) занять / [І.І. Каракаш, Л.А. Калишук, А.І. Черемнова, І.Є. Чумаченко, В.О. Юрескул]. – Одеса: 2015. – 112 с.

Набуття та реалізація прав на землю в Україні: програма та плани семінарських (практичних) занять / Є.О. Платонова, Т.Є. Харитонова, С.Л. Гоштинар. – Одеса: Фенікс, 2013. – 60 с.

Каракаш І.І. Природноресурсове право України: програма навчальної дисципліни та плани семінарських (практичних) занять з навчальної дисципліни для студентів за спеціальністю «Правознавство». Одеса, 2013.

Каракаш І.І. Земельне право України: програма і плани семінарських (практичних) занять з навчальної дисципліни для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю «Правознавство». – Одеса, 2015.

Каракаш І.І. Правове регулювання кооперативних відносин в Україні: програма спецкурсу для студентів випускних курсів денної форми навчання за спеціальністю «Правознавство». – Одеса, 2015.

Каракаш І.І. Судовий порядок розгляду та вирішення земельних спорів в Україні: програма спецкурсу для слухачів Інституту підготовки професійних суддів. – Одеса, 2015.

Каракаш І.І. Соціально-правові проблеми екології в Україні: програма спецкурсу для студентів випускних курсів денної форми навчання за спеціальністю «Правознавство». – Одеса, 2015.

Правове регулювання кооперативних відносин в Україні: програма спецкурсу та плани семінарських (практичних) занять / І.І. Каракаш, Х.А. Григор’єва. – Одеса: Принт бистро, 2016. – 32 с