Наукова
та навчально-методична робота

 

Викладачами кафедри за останні п’ять років було видано 9 монографій, в т.ч. одна англійською мовою, 43 навчальних, навчально-методичних і практичних посібників, 400 наукових статей і тез доповідей (в т.ч. в закордонних виданнях).

Завідувач кафедри, професор В.В. Тіщенко брав участь у роботі з розробки Кримінально-процесуального кодексу України, у проведенні експертиз проектів законів України «Про судову експертизу», «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», «Про оперативно-розшукову діяльність».

Науковцями кафедри опубліковано ряд монографій: професор В.В. Тіщенко «Корыстно-насильственные преступления: криминалистический анализ»(2002 р.), «Теоретичні і практичні основи методики розслідування злочинів»(2007 р.); доцент О.А. Самойленко «Особливості розслідування викрадень майна, вчинених із використанням комп’ютерних технологій» (2009р.); професор В.В. Тіщенко (у співавторстві з А.А. Барцицька) «Теоретичні засади формування технологічного підходу в криміналістиці» (2012 р.); професор О.Ю. Нетудихатка «Безпека життєдіяльності» (2012 р.), професор Л.І. Аркуша «Discovery and investigation of legalization of proceeds obtained from organised criminal activity» (2012 р.); професор О.Ю. Нетудихатка, доцент О.О. Мавед «Правові основи безпеки життєдіяльності в системі юриспруденції» (2013 р.); професор Л.І. Аркуша (у співавторстві з С.М. Смоков, В.В. Тацієнко, А.О. Шелехов) «Основи виявлення та розслідування податкових злочинів, учинених у сфері будівельної діяльності» (2014 р.)  та ін.

Навчально-методичні посібники: В.В. Тіщенко, Л.І. Аркуша, В.М. Плахотіна «Криміналістика» (2013 р.); М.М. Шульга, В.М. Плахотіна, С.П. Чумак «Теоретичні і практичні основи призначення та проведення судових експертиз» (2012 р.); В.В. Тіщенко, Р.В. Комісарчук, Д.Г. Паляничко «Методичні вказівки до написання та захисту курсових і контрольних робіт з криміналістики» (2014 р.); В.В. Тіщенко, А.А. Барцицька, О.П. Ващук «Теоретичні та практичні проблеми методики і тактики розслідування злочинів» (2015 р.); М.М. Шульга, В.М. Плахотіна, О.В. Баланюк «Криміналістика» (2013 р.); В.В. Тіщенко, О.П. Ващук «Криміналістика» (2015 р.); О.Ю. Нетудихатка, Л.Д. Чеканов, В.В. Сушко, О.О. Мавед «Судова медицина і судова психіатрія»(2013 р.); Л.І. Аркуша, О.О. Подобний «Основи оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ» (2015 р.), В.В. Тіщенко, Р.В. Комісарчук «Криміналістика» (2014 р.), В.В. Тіщенко, Л.І. Аркуша, В.Ю. Калугін, А.А. Митрофанов, А.І. Супруновский «Основи слідчої діяльності» (2015 р.).