Наукова
та навчально-методична робота

 

З 1 січня 1998 року в Національному університеті «Одеська юридична академія» (на той момент Одеської державної юридичної академії) з ініціативи професора С.В. Ківалова створюється кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права, завідувачем якої з моменту створення і до сих пір є доктор юридичних наук, професор Дрьомін В.М. Організаційно, на даний момент, кафедра включена до складу Факультету підготовки слідчих Інституту кримінальної юстиції.

Співробітники кафедри беруть участь в комісіях з розробки законопроектів, здійснюють експертизу законопроектів.

У 2008 році професор Дрьомін В.М. і доцент Ягунов Д.В. брали участь в розробці проекту закону України «Про пробацію» та Проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації кримінального законодавства та організаційно-правових передумов впровадження пробацію)» і участь в роботі експертної групи Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) з питань розробки проекту закону «Про пробацію» і презентація відповідних проектів на засіданнях Консультативної ради з питань ювенальної юстиції при Інституті законодавства Верховної Ради України і під час комітетських слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Доцент Мандриченко Ж.В. брала участь в розробці проекту закону України про здійснення профілактики правопорушень працівниками кримінальної міліції у справах дітей (КМСД) на базі трирівневої моделі профілактики підліткової злочинності, 10.09.2009 р

Кафедра активно підтримує зв'язки з практикою. Професор В.М. Дрьомін був науковим консультантом експерименту з проблем застосування пробацію в Україні, якій здійснювався спільно з Державним департаментом з питань виконання покарань України та Лондонською службою пробацію (2000-2002 рр.) У міжнародному проекті «Система кримінальної юстиції в Україні», координувався Департаментом міжнародного розвитку Великобританії і здійснювався Центром з прав людини Школи права Ноттінгемського університету та кафедрою кримінології та кримінально-виконавчого права ОНЮА.

З метою наближення навчальної і наукової роботи до практики на базі Управління державного департаменту України з питань виконання покарань в Одеській області створено філію кафедри. У перспективі планується на основі філії створити кримінологічну лабораторію з вивчення особистості злочинця.

У 1999 за ініціативою Президента університету професора С.В. Ківалова створена кримінологічна лабораторія, яка сприяє науковим розробкам співробітників кафедри і забезпечення навчального процесу.

В рамках партнерства з Національним інститутом юстиції Міністерства юстиції США за підтримки Центру з вивчення транснаціональної злочинності і корупції (TRACCC) співробітниками кафедри створений Одеський центр з вивчення організованої злочинності та корупції, основними завданнями якого є моніторинг інформаційних наукових і юридичних ресурсів і аналітичні дослідження в області протидії регіональної та міжнародної організованої злочинності і корупції. У 2004 році центром проведена перша українська літня школа з проблем транснаціональної злочинності.

Багато уваги приділяється оснащенню кафедри сучасними засобами, що дозволяють використовувати у науковій та навчальній роботі сучасне комп'ютерне обладнання.

Кафедра здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру академії за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право, кримінологія та кримінально-виконавче право.

При кафедрі працює студентське наукове товариство з проблем кримінології та кримінально-виконавчого права, керівником якого є к.ю.н, доцент Стрелковська Ю.А. Щорічно кращі студентські доповіді подаються кафедрою на звітну наукову студентську конференцію.

У 2015 році к.ю.н., доцент кафедри Мельничук Т.В. відвідала Інститут кримінології Католицького університету в м Левен Бельгія. Нею були прочитані лекції для студентів цього навчального закладу.

Кафедра здійснює проведення круглих столів із залученням практиків і співробітників правоохоронних органів з питань кримінально-виконавчого права та розвитку пенітенціарної системи країни.

У 2015 році кафедра випустила наступні науково-методичні рекомендації: «Кримінологія. Навчально-методичний посібник»/ В.М. Дрьомін, Ж.В. Мандриченко, Т.В. Мельничук, Ю.О. Стрелковська, А.І. Марчук, А.М. Ізовіта, С.А. Ілько, Н.О. Федчун, В.Я. Цитряк. - Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. - 144 с. - (Сер .: Навчально-методичні посібники). (8,37 д.а);

«Кримінально-виконавче право: навчально-методичний посібник» Дрьомін В.М., Марчук А.І., Черкасов С.В. .- Одеса.: Фенікс, 2015.-148с.

Співробітники кафедри розуміють, що перспективи розвитку молодої кафедри пов'язані перш за все з високою організацією навчальної та наукової роботи, написанням підручників, монографій, захистом докторських і кандидатських дисертацій. Звісно ж, що для досягнення цієї мети в університеті створені всі необхідні умови.