Наукова
та навчально-методична робота

 

Наукова тема (напрям наукової діяльності): “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики (теоретичні та прикладні аспекти)” (державний реєстраційний номер 0114U007183)

Співробітники кафедри щорічно випускають навчальні посібники, статті, беруть участь у міжнародних конференціях і семінарах. Варто особливо відзначити публікації навчальних посібників Н. В. Петлюченко і А. А. Артюхової «Deutsche juristische Sprache und Rhetorik» («Німецька юридична мова та риторика») 2013 р.; Г. М. Тарасової з латинської мови «Latina Iuridicalis» («Латинська для юристів») 2012 р.; Г. А. Барської, К. А. Підгурської, С. Е. Якимової і О. Н. Яковлюк «El derecho y la España de hoy» («Право і Іспанія сьогодні») 2012 р.

З 2012 року кафедра германських і романських мов щорічно проводить міжнародну наукову конференцію «Філологія XXI століття: теорія, практика, перспективи», в якій беруть участь лінгвісти як нашого університету, так і інших ВНЗ України та зарубіжжя.

З 2013 року за редакцією завідувача кафедри германських і романських мов проф. Н. В. Петлюченко видається фаховий науковий збірник «Одеський лінгвістичний вісник», який з 4 липня 2014 року набув статусу фахового видання на підставі Наказу МОН України № 793.

За час існування кафедри з 2011 року викладачами кафедри було надруковано:

 • методичний посібник з німецької мови Н. В. Петлюченко, Н. О. Коваленко «Staatrechtliche Wesen der Bundesrepublik Deutschland»;
 • навчальний посібник Н. В. Петлюченко «Problematik der Übersetzung der juristischen Terminologie»;
 • навчальний посібник Н. В. Петлюченко, В. І. Матієнко «Das deutsche Recht und die deutsche Rechtssprache»;
 • монографія Л. І. Морошану «Словарь экспрессивной лексики русских говоров Одесской области»;
 • методичний посібник з німецької мови В. І. Матієнко «Das Deutsche Straftrecht»;
 • навчальний посібник з італійської мови Л. І. Морошану «Изучение глаголов итальянского язика, пособие для студентов Национального университета «Одесская юридическая академия»;
 • граматичні тести з німецької мови С. Д. Кузенко «Deutsche Grammatik in Testen für Juristen der Nationalen Universität «Juristische Akademie Odessa»;
 • монографія В. Г. Таранця «Українці: етнос і мова»;
 • монографія Л. І. Морошану «Словарь русского старообрядческого говора Южной Буковины (Румыния)»;
 • навчальний посібник В. В. Пальцевої «Порівняльний аналіз правових систем України та Франції»;
 • навчальний посібник А. А. Артюхової    «Kommunikation im Beruf»;
  навчальні посібники О. С. Чобан «Droit pénal de la France» (Кримінальне право Франції) і «Réalités juridique dans la presse française» (Юридичні реалії у французькій пресі);
 • Концепты и контрасты : монография / Н. В. Петлюченко, С. И. Потапенко, О. А. Бабелюк, Е. Л. Стрельцов и др.; под. ред. Н. В. Петлюченко. – Одесса : Издательскийдом «Гельветика», 2017. – С. 304–314.ISBN 978-966-916-335-6;
 • Петлюченко Н. В., Морошану Л. І., Томчаковська Ю. О.. LINGUA LATINA & MEDIA = Латинська мова для журналістів: навч. посібн. /Н.В. Петлюченко, Л.І. Морошану, Ю.О. Томчаковська, В.О. Чернякова, В.В. Пальцева, Ю.О. Фокша, О.М. Зайцев / за ред. Л.І. Морошану – Одеса : Фенікс, 2017. – 400 с.ISBN 978-966-928-165-4;
 • Німецько-українській словник юридичних термінів / за заг. ред. проф. С. В. Ківалова, проф. Н. В. Петлюченко ; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса : [Гельветика], 2017. - 576 с.ISBN 978-966-916-095-9.

У 2015 році колектив кафедри закінчив клопітку роботу над двома іншомовними словниками:
1) Німецько-український словник юридичних термінів. – Одеса:Національний університет "Одеська юридична академія", 2015.– 658с.
2) Французько-українській словник юридичних термінів. – Одеса: Національний університет "Одеська юридична академія", 2015.– 439 с.

Німецько-український словник вже доступний для викладачів та студентів за посиланням http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/4628 .