Наукова
та навчально-методична робота

 

Колектив кафедри протягом 2016 — 2020 років планує здійснити наукові дослідження за темою «Проблеми соціально-політичного, історико-культурного та економічного розвитку: регіональний вимір». Результати наукових досліджень заплановано втілити у монографіях, навчальних посібниках, наукових статтях та тезах наукових доповідей. За вказаний період викладачі кафедри планують взяти участь у роботі міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково- практичних конференцій.

Кафедра є одним із співорганізаторів щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Історичні Мідраші Північного Причорномор’я».

Досягнення кафедри за останні п’ять років:

 • Психологія у сфері соціального захисту / В. Г. Власов, Г. В. Власов, В. І.Хорунжук. — Миколаїв : Іліон, 2013. — 174 с.
 • Власов В. Г. Політична думка в радянській Україні в період непу ( 20-ті рр. ХХ ст.) / В. Г. Власов // Історія політичної думки України. Підручник / за заг. ред. д. політ. н. Н. М. Хоми – Львів: «Новий світ –2000», 2017. – 632 с. – С. 292–317.
 • Історія держави і права України. Словник термінів і понять / В. В. Щукін, Н. В. Сугацька, А. М. Павлюк / За ред. М.М. Шитюка. − К.: Кондор, 2013. — 282 с.
 • Шитюк Н.Н., Сугацкая Н.В. Евреи Юга Украины в годы немецко-румынской оккупации (1941 – 1944 гг.): монография. – Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. – 221 с. - с. 1 – 114;
 • Ташлай Л.Б., Сугацкая Н.В. Судьбы евреев Николаевщины в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. : монография. – Николаев : Издательство П. Н. Шамрай, 2013. - 440 с.– С. 209 – 220;
 • Ташлай Л.Б., Щукин В.В., Сугацкая Н.В. Праведники народов мира, праведники Украины, спасители: Николаевская область: монография. – Николаев: издатель Шамрай П.Н., 2016. – 108 с.
 • Впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчальний процес студентів: Дидактичні матеріали для студентів / Білик Н.М//. – Миколаїв, 2017. – 19 с.
 • Електронний довідник «Психологічний аспект надання першої медичної допомоги в екстремальних ситуаціях»: Дидактичні матеріали для студентів / Білик Н.М.// – Миколаїв, 2017.–12 с.
 • Практикум «Інформаційні технології в юридичній діяльності» / Білик Н.М.// – Миколаїв, 2017. – 200 с.
 • Наукова інформація: методи пошуку і збору. Правила бібліографічного опису списку джерел та літератури : методичні рекомендації для студентів/ О. В. Каліцева // Миколаїв, 2013. – 24 с.
 • Латинська мова : дидактичні матеріали для практичних занять/ О. В. Каліцева // Миколаїв : [б. в.], 2013. – 21 с.
 • Історія української культури : методичні рекомендації до написання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання/ О. В. Каліцева // Миколаїв : [б. в.], 2013. – 15 с.
 • Українська мова за професійним спрямуванням : анотований бібліографічний покажчик/ О. В. Каліцева // – Миколаїв: [б. в.], 2013. – 19 с.