Наукова
та навчально-методична робота

 

Організація науково-дослідної роботи кафедри. Філософія розвитку кафедри спрямована на застосування інтерактивних методик викладання юридичних дисциплін з метою підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі права. Всі дисципліни, закріплені за кафедрою, забезпечені навчально-методичними матеріалами. У контексті цієї роботи колективом кафедри розроблено більше 28 навчально-методичних комплексів для студентів денної та заочної форм навчання та більше 10 навчально-методичних посібників.

За результатами наукових досліджень викладацьким складом одноосібно та у співавторстві опубліковано понад 80 фахових статей у наукових виданнях, понад 70 тез доповідей науково-практичних конференцій, навчально-методичних посібників.

Викладацький склад кафедри систематично бере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, круглих столах, наукових семінарах, в організації та проведенні виховних заходів.