Наукова
та навчально-методична робота

 

Ключові завдання кафедри кібербезпеки полягають не лише в організації на високому професійному рівні викладання навчальних дисциплін та сприянні розвитку студентів, а й у реалізації наукової та навчально-методичної роботи.

Навчально-методична робота кафедри виступає як комплексна система дій та заходів, спрямованих на розроблення силабусів та робочих програм дисциплін, видання навчально-методичної літератури, підвищення кваліфікації та професіоналізму професорсько-викладацького складу. Методичне забезпечення охоплює усі дисципліни кафедри.

Кафедра кібербезпеки виступає організатором щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Кібербезпека у сучасному світі: актуальні виклики».