Наукова
та навчально-методична робота

 

На сьогоднішній день викладачі кафедри є авторами таких видань:

Лефтеров В. А. Основы психологии и педагогики для будущих врачей: учебно–методическое пособие / /В. А. Лефтеров, Ю. Е. Кокорина, А. С. Зиневич. – Одесса: Одесский национальный медицинский университет, 2014. – 209с.

Лефтеров В.О. Довгостроковий прогноз успішності професійної діяльності фахівців екстремальних видів діяльності: психологічний аналіз і засоби удосконалення: Монографія / В.О. Лефтеров, Т.В. Гостєєва. – Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2013. – 208 с.

Лефтеров В.О. Експериментальне дослідження впливу психологічного тренінгу на особистісно-професійний розвиток фахівців екстремальних видів діяльності / В.О. Лефтеров // Психологічне здоров’я і благополуччя людини: теоретико- методологічний аналіз, емпіричні дослідження [Текст]: Монографія / За заг. ред. канд. психол. наук, доцента А.В. Гордєєвої, канд. психол. наук, доцента А.О. Кацеро. – Донецк: ООО «Східний видавничий дім», 2013. – С. 257-277.

Лефтеров В.О. Психологія самотності моряків далекого плавання: монографія / Г.С. Криворотько, В.О. Лефтеров. – Харків: Видавництво НТМТ, 2015. – 172 с.

Лефтеров В.О. Професійно-психологічний розвиток працівників спецпідрозділів поліції імітаційними засобами: монографія / В.Є. Гурський, В.О. Лефтеров. – Одеса: Видавничий дом «Гельветика», 2017. – 164 с.

Яковлев Д.В. Час великого вибору: лідерство, раціональність, влада / Яковлев Д.В. //  Гуманітарний дискурс: політика, управління, влада: колективна монографія / За заг. ред. О.А. Івакіна, І.В. Шамши, Д.В. Яковлева, - Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2015.- с. 211 – 226.

Час вибору: виклики інформаційної епохи: колективна монографія / Ч24 за заг. Ред. О. А. Івакина, Д.В.Яковлева. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 472с.

Яценко М.А. Сучасні соціологічні теорії: навчально-методичний посібник / М.А. Яценко. – Одеса: Фенікс, 2015. – 28с.

Каретна О.О. Соціологія комунікації: навчально-методичний посібник / О.О. Каретна. – Одеса: Фенікс, 2015. – 64с.

Каретна О. О. Політологія: вступ до спеціальності: навчально-методичний посібник / О.О. Каретна. – Одеса: Фенікс, 2015. – 52с.

Купцова І.І. Методика викладання соціально – політичних дисциплін (соціологія): навчально-методичний посібник / І.І. Купцова. – Одеса: Фенікс, 2015. – 36с.

Kuptsova I. I. Political Science: methodological manual / Odesa: Feniks, 2016. – 138 pp.

Короход Я.Д. Соціологія політичної сфери: навчально-методичний посібник / Я. Д. Короход. – Одеса: Фенікс, 2015. – 68с.