Наукова
та навчально-методична робота

 

Наукова діяльність викладацького складу кафедри спрямована на удосконалення навчального процесу, на наукове обґрунтування використання нових засобів і напрямків фізичного виховання. Тема наукової роботи кафедри: «Особистісно-орієнтований підхід у формуванні оптимальної, спрямованої на збереження і зміцнення здоров'я майбутнього фахівця, системи фізичного виховання студентів НУ ОЮА».

Всі наукові роботи і досягнення обговорюються і апробуються, статті та доповіді подаються на науково-практичні конференції в академії, на Україні, на міжнародні та європейські симпозіуми, публікуються в наукових ВАК виданнях, виданнях МОН.

Антіпова Ж.І., Барсукова Т.О. «Бадмінтон як засіб ефективної фізичної підготовки студентів у закладах вищої освіти». Монографія. Видавництво і друкарня «юридична література», Одеса, 2021, - С. 128.

Барсукова Т.О., Антіпова Ж.І.. «Volleyball as a means of physical education of higher education institutions» («Волейбол как способ физического воспитания студентов заведений высшего образования»). Collective International monograph.Вид. Riga, Latvia.2020, – c. 42 -57   (c грифом авторская работа).

Барсукова Т.О., Антіпова Ж.І., Гоголева О.М. «РОЗВИТОК ГНУЧКОСТІ У СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ». Метод. рекомендації, изд. Букаев В.В., Одеса,2021, – 53 С.

Барсукова Т.О., Бурцева О.В.«Баскетбол для початківців». Метод. посібник, вид. Букаєв В.В., Одеса, 2020. – 32 С.

Барсукова Т.А., Павлов Ю.В.,Мороз И.В. «Займись фізичними вправами!», «Займись физическими упражнениями!», «Busy our self with physical exercises!». Учебн. пособие, вид. Букаев В.В, Одесса, 2020 . –  82 С..

Барсукова Т.О., Антіпова Ж.І. «Перша долікарська допомога при травмах на заняттях з фізичного виховання». Метод. рекомендації. вид. Букаев В.В., Одеса, 2020, –36 С.

Антіпова Ж.І., Барсукова Т.О., Шурхал Л.О. «СТРЕТЧИНГ  У СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ». Метод.рекоменд., вид. Букаев В.В. Одеса,  2021. –  83 С.

Антипова Ж.И. «ФИТНЕС – ИННОВАЦИОННОЕ СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ». Коллективная  монография. Книга 1.  Часть 2. Серия «Инновационные научные достижения». Проект SWorld.  Глава 7. Вид. цифр.типогр. «Copy-Art»,Запорожье, 20.08.2020. с. 77-105. 

Антипова Ж.И. «РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА-ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВІСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ». Коллективная монографія. Проект SWorld. Часть 3. Серия «Инновационные подходы к развитию личности», Глава 10. Вид.цифр.типогр. «Copy-Art»,Запорожье,  18.06.2020. с. 127-150.

Антіпова Ж.І., Заверзаев В.В. «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ  НА ОСНОВІ НАВЧАННЯ ГРІ В ВОЛЕЙБОЛ». Метод. рекомендації, вид. Букаев В.В. Одеса,  2021, – 48 С.

Антіпова Ж.І., Фідірко М.О.  «Туризм – похід за здоров’ям». Метод. посібник. вид. Букаев В.В., Одеса, 2019. – 76 С.

Антіпова Ж.І., Фідірко М.О., Волошина А.О. «Використання фітнесу на заняттях з фізичного виховання». Метод. посібник, вид. Букаев В.В., Одеса. 2020.   – 100 С.

Гоголєва О.М. «Техніка безпеки на заняттях фізичного виховання. Прийоми першої допомоги». Метод. посібник, вид. Букаєв В.В., Одеса, 2020. – 28 С.

Гоголєва О.М. «Колове тренування в системі фізичного виховання студентів закладів вищої освіти». Метод. рекомендації,  вид. Букаев В.В., Одеса, 2020.- 36 С.

Мороз И.В., Волошина А.О.  «Настільний теніс». Метод. рекомендацїї,  вид. Букаев В.В., Одеса,  2020.- 28 С.

Мороз И.В., Павлов Ю.В., Волошина А.О. «Фізичні вправи – це здоров’я!», «Физические упражнения – это здоровье!» «Physical exercises – is health!». Метод. посібник, вид. Букаєв В.В., Одеса,  2020. –  83 C.

Фідірко М.О., Шурхал Л.О., Нікітченко М.Б. «Використання рухливих ігор на заняттях з фізичного виховання». Метод. посібник, вид. Букаев В.В.,Одеса,  2020.   – 52 С.

Фідірко М.О., Волошина А.О. «Загартовування організму» Метод. рекомендації,  вид. Букаев В.В., Одеса, 2020. – 28  С.

У вересні 2020 року науково-педагогічним колективом кафедри під керівництвом Воробйової Е.Н. була розроблена  програма з фізичного виховання для дистанційного навчання на період карантину для студентів 1-2 курсів НУ «ОЮА».