Назва стипендії / премії / гранту Строк призначення Суб’єкти поширення Строк подання документів Нормативна підстава
СТИПЕНДІЇ
 Стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти довічно   наукові працівники, які досягли 70 років до 01 березня  Положення про стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти
2 Державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери 2 роки наукові, науково-педагогічні і педагогічні працівники до 30 березня Положення про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери
довічно наукові, науково-педагогічні і педагогічні працівники, які досягли 70 років до 30 вересня
 3 Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених 2 роки молоді вчені до 25
квітня
до 25 жовтня
Положення про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених
 4 Іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених ‒ докторів наук 1 рік молоді вчені, що мають науковий ступінь доктора наук до 30
квітня
Положення про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених ‒ докторів наук
 5 Державні іменні стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України ‒ Героїв Небесної Сотні 1 рік наукові, науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад’юнкти, докторанти до 20 вересня Положення про державні іменні стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України ‒ Героїв Небесної Сотні
ПРЕМІЇ
 1 Премія Президента України для молодих вчених одноразово молоді вчені до 01 березня Положення про Премію Президента України для молодих вчених
 2 Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України одноразово особи віком до 35 років до 01 березня Положення про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України
 3 Премія Верховної Ради України молодим ученим одноразово молоді вчені до 01 березня Положення про Премію Верховної Ради України молодим ученим
 4 Державна премія України в галузі науки і техніки одноразово наукові працівники до 01
квітня
Положення про Державну премію України в галузі науки і техніки
 5 Премія Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій одноразово наукові працівники до 01 серпня Положення про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій
 6 Премія Національної академії наук України імені видатних учених України одноразово наукові працівники до 01 листопада Умови проведення конкурсного відбору визначаються щорічно Національною академією наук України та викладаються у інформаційному повідомленні
 7 Премія Національної академії наук України для молодих учених і студентів закладів вищої освіти за кращі наукові роботи одноразово молоді вчені, студенти до 15 грудня Умови проведення конкурсного відбору визначаються щорічно Національною академією наук України та викладаються у інформаційному повідомленні
ГРАНТИ
 1  Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених одноразово доктори наук віком до 35 років, докторанти віком до 33 років, кандидати наук віком до 30 років до 20 лютого Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених
 2 Щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень одноразово доктори наук, віком до 45 років до 20 вересня Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень

 

 

Закони України:

Про наукову і науково-технічну діяльність

Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки

Про наукову і науково-технічну експертизу

Про вищу освіту

Про наукові парки

Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків

Про інноваційну діяльність

Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій

Про авторське право і суміжні права

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі

Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій

 

Постанови Верховної Ради України:

Постанова Верховної Ради України №2676-VIII від 05.02.2019р. «Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених ‒ докторів наук»

Постанова Верховної Ради України №2675-VIII від 05.02.2019 р. «Про Премію Верховної Ради України молодим ученим»

 

Укази Президента України:

Указ Президента України №779/2000 від 12.06.2000 р. «Про Положення про премію Президента України для молодих вчених»

Указ Президента України №906/2011 від 10.09.2011 р. «Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери»

Указ Президента України №230/2016 від 31.05.2016 р. «Питання Державної премії України в галузі науки і техніки»

 

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України №942 від 07.09.2011 р. «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року»

Постанова Кабінету Міністрів України №13 від 11.01.2018 р. «Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Постанова Кабінету Міністрів України №980 від 18.10.2017 р. «Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2017-2021 роки»

Постанова Кабінету Міністрів України № 776-р від 17.10.2018 р. «Про затвердження плану заходів щодо реформування вітчизняної наукової сфери»

Постанова Кабінету Міністрів України №1187 від 30.12.2015 р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»

Постанова Кабінету Міністрів України №656 від 19.08.2015 р. «Деякі питання реалізації статті 54 Закону України «Про вищу освіту»

Постанова Кабінету Міністрів України №1756 від 27.12.2001 р. «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір»

Постанова Кабінету Міністрів України №560 від 16.08.1994 р. «Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених»

Постанова Кабінету Міністрів України №582 від 23.08.1994 р. «Про стипендії Президента України для молодих вчених»

Постанова Кабінету Міністрів України №1017 від 21.11.2018 р. «Про державні іменні стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України ‒ Героїв Небесної Сотні»

Постанова Кабінету Міністрів України №1331 від 28.12.2020 р. «Про заснування стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України №1333 від 21.11.2007 р. «Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України»

Постанова Кабінету Міністрів України №701 від 01.08.2012 р. «Про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій»

Постанова Кабінету Міністрів України №776 від 21.08.2019 р. «Про затвердження Порядку надання грантової підтримки наукової і науково-технічної діяльності за рахунок коштів державного бюджету»

Постанова Кабінету Міністрів України №494 від 14.04.2004 р. «Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи»

Постанова Кабінету Міністрів України №411 від 13.04.2011 р. «Питання навчання студентів та стажування (наукового стажування) аспірантів, ад’юнктів і докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном»

Розпорядження Кабінету Міністрів України №213-р від 04.03.2015 р. «Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна-2020” у 2015 році»

 

Нормативні документи Міністерства освіти і науки України:

Наказ Міністерства освіти і науки України №423 від 01.06.2006 р. «Щодо затвердження Положення про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України наукових проектів, які виконуються підвідомчими вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації та науковими установами Міністерства за рахунок коштів загального фонду державного бюджету»

Наказ Міністерства освіти і науки України №1287 від 14.12.2015 р. «Про затвердження Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними»

Наказ Міністерства освіти і науки України №1466 від 28.12.2018 р. «Про затвердження тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Міністерства освіти і науки України на 2019-2021 роки»

Наказ Міністерства освіти і науки України №758 від 14.07.2015 р. «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів»

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1504 від 04.12.2020 р. «Деякі питання професійного розвитку науково-педагогічних працівників»

Наказ Міністерства освіти і науки України №422 від 01.06.2006 р. «Щодо Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1410 від 13.12.2012 р. «Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади» 

Наказ Міністерства освіти і науки України №605 від 18.04.2017 р. «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей»

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1220 від 05.10.2020 р. «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році»

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1059 від 05.08.2019 р. «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році»

Наказ Міністерства освіти і науки України №827 від 31.07.2018 р. «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році»

Лист Міністерства освіти і науки України №9/267-21 від 09.03.2021 р. «Щодо публікації наукових статей»

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-66 від 12.02.2021 р. «Щодо призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти»

Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-328 від 20.01.2021 р. «Про діяльність спеціалізованих вчених рад»

Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-8399 від 24.11.2020 р. «Щодо включення наукових видань до бібліографічних баз даних»

Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-515 від 07.09.2020 р. «Щодо студентських олімпіад, конкурсів та турнірів»

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-8681 від 15.08.2018 р. «Щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах»

Лист Міністерства освіти і науки України №6.4-430 від 06.04.2018 р. «Про формування Переліку наукових фахових видань України»

Наказ Міністерства освіти і науки України №247 від 23.02.2021 р. "Про скасування ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2019/2020 навчального року"

Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-318 від 11.06.2020 р. "Про планування дисертацій"

Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-606 від 26.09.2019 р. "Щодо розміщення повідомлень про прийняття дисертацій до захисту"

Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-726 від 25.11.2019 р. "Про спрощення процедури подання до МОН документів здобувачів наукових ступенів"

Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-163 від 19.03.2018 р. "Про відповідальність керівників та вчених (науково-технічних) рад закладів вищої освіти (наукових установ) за прийняті ними рішення про присвоєння вчених звань"

Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-553 від 14.09.2018 р. "Про відповідальність спеціалізованих вчених рад за прийняті ними рішення про присудження наукових ступенів"

 

Інші нормативні документи:

Постанова загальних зборів Національної академії наук України № 2 від 15.04.2009 р. «Про Етичний кодекс ученого України»

Модельний закон про наукову та науково-технічну діяльність

Державний стандарт України 3008:2015 від 22.06.2015 р. «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення»

Державний стандарт України 3582:2013 від 22.08.2013 р. «Бібліографічний опис скорочень слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила»

Державний стандарт України 8302:2015 від 22.06.2015 р. «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»

Державний стандарт України 7.1-2006 від 01.07.2007 р. «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»