З 21 травня по 26 червня 2020 року Національним фондом досліджень України було оголошено та проведено конкурс «Підтримка досліджень провідних та молодих вчених» із загальним обсягом фінансування 150 мільйонів гривень.

Конкурс організовано з метою підтримки українських учених, які здійснюють наукові дослідження і розробки, спрямовані на здобуття нових фундаментальних та прикладних знань у сфері вирішення актуальних проблем розвитку людини, суспільства, держави та права, а також інтеграції української науки до світового наукового простору.

Для участі у конкурсі було подано понад 415 заявок, які пройшли незалежне й об’єктивне рецензування, було визначено найбільш вагомі та актуальні для отримання фінансування розробки за відповідними науковими напрямами.

У вересні 2020 року науковою радою Національного фонду досліджень України затверджено рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «Підтримка досліджень провідних та молодих вчених» та визначено прохідний бал проектів-переможців.

За результатами проведеного конкурсу вітаємо науковців кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія» доктора юридичних наук Харитонову Тетяну Євгеніївну (керівник проекту) та доктора юридичних наук Григор’єву Христину Антонівну (відповідальний виконавець проекту) з перемогою та отриманням фінансування на 2 роки і 3 місяці розміром 3 мільйони 100 тисяч гривень.

Бажаємо подальших наукових досягнень та успіхів нашим науковцям у реалізації цього та інших наукових проектів!

З повагою, НДЧ