Відповідно до Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 605 від 18 квітня 2017 р., наказом ректора Університету оголошено І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році серед студентів Національного університету «Одеська юридична академія»

Електронні версії студентських наукових робіт подаються на електронну адресу науково-дослідної частини (ndch@onua.edu.ua) до 01 грудня 2021 р.

Друковані варіанти робіт з усіма необхідними додатками приймаються до 15 грудня 2021 р.

Наукові керівники та студенти-учасники Національного університету «Одеська юридична академія» для участі у конкурсі можуть звертатися за інформаційно-довідковою підтримкою до науково-дослідної частини Університету.

Додатки:

1. Перелік галузей знань, спеціальностей і спеціалізацій у межах спеціальностей Конкурсу, які відповідають напрямам освітньої та наукової діяльності Національного університету «Одеська юридична академія»;

2. Вимоги до оформлення робіт, які подаються для участі у Конкурсі;

3. Форма титульного аркуша;

4. Форма відомостей про автора (авторів) та наукового керівника.