Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 30 грудня 2021 р. № 502 створено Науково-консультативну раду при Голові Верховної Ради України, яка є консультативно-дорадчим органом та функціонує для залучення висококваліфікованих фахівців у сфері права до законопроектної роботи, підготовки наукових висновків з питань діяльності Верховної Ради України, які потребують наукового забезпечення.

До складу вищевказаної ради, на момент створення, увійшли майже 100 фахівців, авторитетних науковців і практиків у сфері права – академіків, членів-кореспондентів, докторів наук, професорів, кандидатів наук зі всієї України з метою забезпечення наукового супроводу в розробці важливих законопроєктів. Вони напрацьовуватимуть концепцію розвитку законодавства та його галузей, займатимуться кодифікацією, моніторингом результатів законодавчої діяльності. Приємним та почесним є факт, що серед авторитетних учених є представники Національного університету «Одеська юридична академія»:

  • Афанасьєва Мар’яна Володимирівна – професор кафедри конституційного права, доктор юридичних наук, професор;
  • Бакаянова Нана Мезенівна – завідувач кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури, доктор юридичних наук, професор;
  • Стрельцов Євген Львович – завідувач кафедри кримінального права, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України;
  • Туляков Вячеслав Олексійович – проректор з міжнародних зв’язків, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України;
  • Харитонов Євген Олегович – завідувач кафедри цивільного права, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України;
  • Чанишева Галина Іванівна – в.о. завідувача кафедри трудового права та права соціального забезпечення, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

Вітаємо науковців нашого Університету з високим визнанням їх наукових здобутків та бажаємо плідної праці. Нехай результати Вашої діяльності покращать довіру до законодавчої влади, підвищать якість законодавства на благо нашої держави та всіх громадян України!