Національний фонд досліджень України – державна бюджетна установа, уповноважена на реалізацію державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності, створена відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» з метою стимулювання наукових досліджень, розвитку національного дослідницького простору та інфраструктури і їх інтеграції у світовий простір, залучення учнівської та студентської молоді до наукової та науково-технічної діяльності, популяризації наукової і науково-технічної діяльності та створення сприятливих умов для максимальної реалізації інтелектуального потенціалу України у сфері наукової і науково-технічної діяльності, всебічного розвитку української науки як основного чинника економічного зростання держави.

У часи безпрецедентних викликів, які постали перед Україною, Фонд спрямовує свою діяльність на пошук можливостей фінансової підтримки важливих наукових досліджень, направлених на забезпечення конкурентоспроможності, обороноздатності та повоєнного відновлення й відбудови України задля підвищення ефективності функціонування національної економіки в воєнний та повоєнний часи, розвитку української науки, збереження й примноженню наукового потенціалу.

Для поновлення грантової підтримки наукових проєктів, реалізацію яких через збройну агресію не було продовжено та розпочато у 2022 р., надання фінансування новим проєктам досліджень і розробок, Національним фондом досліджень України в межах Стратегії фандрейзингової діяльності на 2022-2024 рр. започатковано фандрейзингову ініціативу, спрямовану на залучення позабюджетних коштів для фінансування виконання наукових досліджень і розробок.

Благодійники та інвестори можуть отримати додаткову інформацію та долучитися до ініціативи для підтримки наукових досліджень і розробок, які є цінними для України та світу, на офіційній сторінці Фандрейзингової кампанії Національного фонду досліджень України.

Детальніше про діяльність та досягнення фонду, грантові можливості та новини у сфері наукової діяльності на офіційному сайті Національного фонду досліджень України.