В Університеті функціонує чотири спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2020 року № 946 строк повноважень продовжено до 15 травня 2021 року.

Дисертації, їхні автореферати та відгуки публікуються за посиланням http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/1891

 

Спеціалізована вчена рада Д 41.086.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук.

Голова – д.ю.н., професор, академік Ківалов С. В.

Заступник – д.ю.н., професор Кормич Б. А.

Секретар – д.ю.н., професор Біла-Тіунова Л. Р.

Зазначена вчена рада проводить захист дисертацій зі спеціальностей:

12.00.01 – теорія та історія держави та права, історія політичних та правових вчень;

12.00.02 – конституційне право, муніципальне право;

12.00.07 – адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право;

12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура.

 

Спеціалізована вчена рада Д 41.086.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук.

Голова – д.ю.н., професор Чанишева Г. І.

Заступник – д.ю.н., професор Харитонов Є. О.

Секретар – д.ю.н., професор Лагутіна І. В.

Зазначена вчена рада проводить захист дисертацій зі спеціальностей:

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;

12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення;

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

 

Спеціалізована вчена рада Д 41.086.04 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук.

Голова – д.ю.н., професор Харитонова Т. Є.

Заступник – д.ю.н., професор Подцерковний О. П.

Секретар – д.ю.н., професор Ульянова Г. О.

Зазначена вчена рада проводить захист дисертацій зі спеціальностей:

12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право;

12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;

12.00.11 – міжнародне право;

12.00.12 – філософія права.

 

Спеціалізована вчена рада СРД 41.086.05 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук.

Голова – д.ю.н., професор Тіщенко В. В.

Заступник – д.ю.н., професор Аркуша Л. І.

Секретар – к.ю.н., доцент Цехан Д. М.

Зазначена вчена рада проводить захист дисертацій зі спеціальностей:

12.00.07. адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право;

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Інформація про наукові дослідження і розробки,
які виконує Національний університет «Одеська юридична академія»
за рахунок коштів Державного бюджету України

У Національному університеті «Одеська юридична академія» за кошти Державного бюджету України у 2017 році виконувалося шість фундаментальних наукових досліджень (підстава: наказ МОН України від 10 лютого 2017 р № 198).

До таких фундаментальних робіт належать:

1) «Захист прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет: теоретичні та практичні аспекти», державний реєстраційний номер: 0115U002493, науковий керівник проф., д-р юрид. наук Харитонова Олена Іванівна;
2) «Організаційно-правовий механізм реалізації експортного потенціалу України на інноваційних засадах», державний реєстраційний номер: 0115U002496, науковий керівник проф., д-р юрид. наук Підцерковний Олег Петрович;
3) «Проблеми вдосконалення судоустрою, організації діяльності прокуратури, інших правоохоронних органів, адвокатури», державний реєстраційний номер: 0115U002497, науковий керівник проф., д-р юрид. наук Ківалов Сергій Васильович;
4) «Проблеми забезпечення прав людини в сфері праці та соціального захисту в умовах ринкової економіки», державний реєстраційний номер: 0115U002490, науковий керівник проф., д-р юрид. наук Чанишева Галія Інсафовна;
5) «Теорія кримінальної законотворчості: концептуальні засади», державний реєстраційний номер: 0115U002494, науковий керівник проф., д-р юрид. наук Туляков Вячеслав Олексійович;
6) «Цивільне судочинство в світлі судової реформи України», державний реєстраційний номер: 0115U002492, науковий керівник проф, д-р юрид. наук Голубєва Неллі Юріївна.

У Національному університеті «Одеська юридична академія» за кошти Державного бюджету України у 2018-2019 роках виконується фундаментальне наукове дослідження (підстава: наказ МОН України від 31 січня 2019 року № 96): «Євроінтеграційна кримінально-правова політика України», державний реєстраційний номер: 0118U003677, науковий керівник проф., д-р юрид. наук Туляков Вячеслав Олексійович.

Наукове дослідження «Євроінтеграційна кримінально-правова політика України» спрямоване на встановлення напрямків кримінально-правової політики та конкретних моделей кримінально-правового забезпечення угод про асоціацію держав-учасниць ЄС, а також їх доктринальних основ. Реалізація Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами зумовила комплекс значних нормативних та інституційних змін в Україні. Проект нового кримінального законодавства України має враховувати особливості впливу глобальних і регіональних дисбалансів та конфліктів на верховенство права, а також нагальну необхідність захисту безпеки людей на європейському континенті.