ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

 

З метою сприяння подальшому комплексному розвитку правової науки, підвищення ефективності наукових досліджень в області права, координації діяльності наукових установ і вищих навчальних закладів юридичного профілю в розробці наукових проблем, що мають важливе значення для розвитку Південного регіону України, Указом Президента України № 635/2010 від 21 травня 2010 року на базі Національного університету «Одеська юридична академія» був створений Південний регіональний центр Національної академії правових наук України.

Діяльність Південного регіонального центру НАПрН України (далі ПРЦ), як складової структурної частини Національної академії правових наук України, поширюється на Південний регіон, до складу якого в даний час входять Кіровоградська, Миколаївська, Одеська і Херсонська області.

Сьогодні в складі ПРЦ працюють: академік С.В. Ківалов – голова, член-кор. Є.Л. Стрельцов – вчений секретар, член-кор. Ю.П. Аленін, чл.-кор. В.М. Дрьомін, чл.-кор. А.Ф. Крижанівський, чл.-кор. О.П. Подцерковний, чл.-кор. В.В. Тищенко, чл.-кор. В.О. Туляков, чл.-кор. О.І. Харитонова, чл.-кор. Є.О. Харитонов, чл.-кор. Г.І. Чанишева.

Південний регіональний центр НАПрН України з 2013 року розробляє наукову тему № 86/16 «Актуальні напрямки розвитку юридичної науки для подальшого розвитку регіонів України», затверджену Президією Національної академії правових наук 18 жовтня 2013 роки (ПРЦ - єдиний центр у складі НАПрНУ, який має затверджену наукову тему).

Починаючи з 2014 року Південний регіональний центр НАПрН України випускає фаховий науковий журнал «Вісник Південного регіонального центру НАПрН України» (ПРЦ єдиний центр в складі НАПрН, якій має фаховий науковий журнал).

У 2017 році цей журнал включено до Index Copernicus (IC) - міжнародну наукометричними базу даних, що підкреслює високий рівень цього журналу.

В цілому свою діяльність ПРЦ здійснює в таких основних напрямках:

розвиток академічної правової науки;

участь в законопроектної (нормотворчої) роботі;

вдосконалення навчального процесу в вищих навчальних закладах Півдня України;

співробітництво, в тому числі, експертна оцінка та надання науково-практичних консультацій і співпрацю з органами влади, місцевого самоврядування, судовими та правоохоронними органами та ін. ПРЦ також виконує замовлення зазначених структур з розробки основ державної наукової політики, проведення експертизи проектів державних рішень і програм ;

члени ПРЦ беруть участь в роботі Конституційної комісії, в науково-консультативних радах вищих судових і правоохоронних органів, вироблення узгоджених пропозицій щодо змін до Конституції України, розгляд проектів постанов цих органів, надають консультації по окремим категоріям справ.

В цілому, науковий потенціал ПРЦ спрямований сьогодні на вирішення нагальних першочергових завдань, що стоять перед Україною, її Південним регіоном в області права. Вчені – члени ПРЦ плідно працюють для зміцнення і розвитку незалежності нашої держави, розвитку правової науки, забезпечення законності, правопорядку, дбають про вдосконалення правової освіти в українському суспільстві.

Наш адреса:
650009, м. Одеса, вул. Академічна (Піонерська), 7, каб. 8.
E-mail: prc-aprnu@ukr.net