Наукові гуртки
кафедри

 

Викладачі кафедри завжди заохочували науково-дослідну роботу студентів. При кафедрі завжди активно працювали студентські наукові гуртки: політологічний (Дискусійний політологічний клуб) – під керівництвом к.політ.н., доц. І.М. Милосердної та соціологічний (Дискусійний соціологічний клуб) – під керівництвом к.соц.н., доц. М.А. Яценко. З вересня 2021 року керівником Дискусійного політологічного клубу є к.політ.н., доц. І.М. Милосердна.

Члени кафедральних гуртків неодноразово брали участь у різних студентських конкурсах та олімпіадах та здобували призові місця.

Так, у 2016 році студентка О. Костинюк посіла І місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт іноземною мовою (з гуманітарних наук нефілологічного профілю) та ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з політичних наук. Роботи виконувались під керівництвом д. політ. н., професора Польового М. А.

В 2014 році студент О. Прокоф’єв посів ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з політичних наук, а в 2013 році ІІ місце на цьому ж конкурсі посіла студентка А. Логвінчук. Ці студенти працювали під керівництвом к.політ.н., доц. Милосердної І.М.

Студентські наукові гуртки є постійними при кафедрі з метою надання можливості студентам поза рамками учбової програми розширювати та поглиблювати свої знання в області політології та соціології. Участь в засіданнях гуртків беруть студенти всіх факультетів університету, незалежно від курсу та форми навчання. Формат засідання студентського наукового гуртка – доповідь студента на актуальну тему сучасного суспільства та її обговорення. Засідання гуртків проводиться раз на місяць.

Так на ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 052 «Політологія» у 2021-2022 н.р. переможцями стали : студентки Динаківська Є.В., Гевелюк Д.А.,науковим керівником їх робіт є доц. Милосердна І.М. та студентка Довгопол О. В.,її науковим керівником є доц. Завгородня Ю.В.

До заходів, що проводяться кафедрою в рамках дискусійного політологічного клубу, залучаються здобувачі і інших закладів освіти. Наприклад, в квітні 2022 року в дискусії щодо проблем гібридної війни РФ проти України взяли участь здобувачі як НУ «ОЮА» так і представники студентства Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет» ім. К. Д. Ушинського, Чорноморського національного університету ім. Петра Могили. Це укріплює зв’язки, сприяє обміну досвідом.