Викладачі кафедри завжди заохочували науково-дослідну роботу студентів. При кафедрі завжди активно працювали студентські наукові гуртки: політологічний (Дискусійний політологічний клуб) – під керівництвом к.політ.н., доц. І.М. Милосердної та соціологічний (Дискусійний соціологічний клуб) – під керівництвом к.соц.н., доц. М.А. Яценко. З вересня 2021 року керівником Дискусійного політологічного клубу є к.політ.н., доц. І.М. Милосердна.

Члени кафедральних гуртків неодноразово брали участь у різних студентських конкурсах та олімпіадах та здобували призові місця.

Так, у 2016 році студентка О. Костинюк посіла І місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт іноземною мовою (з гуманітарних наук нефілологічного профілю) та ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з політичних наук. Роботи виконувались під керівництвом д. політ. н., професора Польового М. А.

В 2014 році студент О. Прокоф’єв посів ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з політичних наук, а в 2013 році ІІ місце на цьому ж конкурсі посіла студентка А. Логвінчук. Ці студенти працювали під керівництвом к.політ.н., доц. Милосердної І.М.

Студентські наукові гуртки є постійними при кафедрі з метою надання можливості студентам поза рамками учбової програми розширювати та поглиблювати свої знання в області політології та соціології. Участь в засіданнях гуртків беруть студенти всіх факультетів університету, незалежно від курсу та форми навчання. Формат засідання студентського наукового гуртка – доповідь студента на актуальну тему сучасного суспільства та її обговорення. Засідання гуртків проводиться раз на місяць.