НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА

 

З ініціативи президента Національного університету «Одеська юридична академія», голови Південного регіонального центру Національної академії правових наук України, члена Венеціанської комісії Ради Європи, почесного громадянина міста Одеси, народного депутата України, академіка Сергія Васильовича Ківалова було створено унікальний підрозділ Національного університету «Одеська юридична академія» – Науково-експертний центр.

Центр покликаний проводити наукові експертизи, розробляти проекти нормативних актів, готувати на основі наукового аналізу пропозиції до наявних проектів нормативних актів на замовлення органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств і організацій, громадян надавати правову допомогу в організації малого і середнього бізнесу, юридичний супровід господарської діяльності. Також завданнями Науково-експертного центру є проведення юридичних експертиз документів (договорів, угод тощо), сприяння в організації науково-практичних семінарів, практикумів, тренінгів, розробка та впровадження програм і заходів, спрямованих на підвищення рівня правової освіченості населення, співпраця з науковими та громадськими організаціями України та зарубіжжя.

Важливими напрямками роботи Центру є здійснення маркетингового, інформаційного та правового забезпечення науково-інноваційної діяльності, сприяння патентно-ліцензійного забезпечення та стандартизації наукової продукції, створення та правовий супровід технологічних парків, бізнес-інкубаторів й інших інноваційних структур.

Науковий потенціал вчених Одеської юридичної академії величезний: багато дослідників є членами Науково-консультативних рад при Верховному Суді України, Вищому господарському суді України, Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищому адміністративному суді України, академіками та членами-кореспондентами галузевих академій наук.

Університет тісно співпрацює з підприємствами, установами й організаціями державної та недержавних форм власності. З метою вирішення важливих наукових проблем вченими університету надається близько 200 наукових висновків щорічно. Так, замовниками розробок університету є Верховна Рада України, Конституційний Суд України, Кабінет Міністрів України, Генеральна прокуратура України, Міністерство внутрішніх справ України, інші органи державної влади та місцевого самоврядування тощо. Крім того, протягом 2015 – 2017 років вчені НУ ОЮА підготували понад 100 законопроектів і проектів інших нормативно-правових актів органів публічної влади.

Матеріально-технічна база університету передбачає наявність широких можливостей для здійснення науково-експертної діяльності. В університеті функціонують 5 лабораторій (криміналістична, кримінологічна, соціологічних і політичних досліджень, морського і митного права, виборчого права), 5 докторських рад із захисту дисертацій. Багатогалузевий фонд наукової бібліотеки налічує понад 800 000 примірників документів українською, російською, англійською та іншими мовами народів світу.

Невід’ємним структурним підрозділом університету є науково-дослідна частина, що складається з понад п’ятдесяти працівників і щорічно виконує найважливіші фундаментальні і прикладні наукові розробки за кошти Державного бюджету України, обсяг яких на дослідження у сфері юриспруденції є найбільшим в Україні.

Цим і зумовлено те, що Національний університет «Одеська юридична академія», як ніхто інший, має всі передумови для наявності у своїй структурі масштабного науково-експертного центру, який стане провідним підрозділом, справжнім флагманом української науки.

Центр як унікальний підрозділ університету відкритий до співпраці на договірній основі з усіма зацікавленими фізичними та юридичними особами для вирішення юридичних проблем підвищеного рівня складності.