АКТУАЛЬНО

 

Міністерством освіти і науки України підтримано ініціативу створення Комісії з питань юридичної освіти та обізнаності, яка спрямовуватиме свою діяльність на розвиток юридичної освіти, досліджень у сфері права, підвищення загальної правосвідомості громадян України та стане майданчиком для обміну думками, досвідом та інноваційними методиками викладання й проведення досліджень, координаційним центром реалізації освітніх та наукових проєктів для широкої громадськості.

Враховуючи, що однією із стратегічних цілей Концепції розвитку юридичної освіти є створення організації, що об’єднуватиме правничі школи, наділення її відповідними представницькими та консолідуючими повноваженнями у взаємовідносинах з органами державної влади, професійними правничими організаціями та інститутами громадянського суспільства, Міністерством освіти і науки України підтверджено актуальність створення Комісії з питань юридичної освіти та обізнаності.

Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники та здобувачі освіти можуть долучитися до проєктів Комісії, пропонувати свої ініціативи й спільними зусиллями та консолідацією сприяти розвитку освіти та досліджень у сфері права, разом створювати можливості для вдосконалення.

Для участі у роботі Комісії та зворотної комунікації необхідно заповнити реєстраційну форму.

Детальна інформація щодо діяльності Комісії з питань юридичної освіти та обізнаності в листі Міністерства освіти і науки України № 1/4205-22 від 18.04.2022 р. «Про ініціативу утворення Комісії з питань юридичної освіти та обізнаності».