АКТУАЛЬНО

 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 09 листопада 2022 р. № 996 «Про оголошення у 2022 році конкурсного відбору проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених» та відповідно до Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах

та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2015 р. № 1287, наказом ректора Університету в НУ «Одеська юридична академія» оголошено конкурсний відбір проєктів фундаментальних та прикладних наукових досліджень й науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, виконання яких розпочнеться з 2023 р.

Орієнтовні тематичні напрямки конкурсного відбору:

• безпечна, чиста та ефективна енергетика;
• сучасне машинобудування, інтелектуальний, «зелений» та інтегрований транспорт; розвиток галузі ядерної фізики, радіофізики, астрономії та ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, військової техніки;
• нові матеріали та виробничі технології;
• зміна клімату, довкілля, чисте будівництво та раціональне природокористування;
• продовольча безпека, ресурсозберігаюче сільське та лісове господарство, дослідження морських, прибережних та внутрішніх вод, біоекономіка;
• економічні перетворення, демографічні зміни та добробут;
• Україна у мінливому світі: інклюзивне, інноваційне, мисляче суспільство;
• безпекове суспільство: захист свободи, національної безпеки та культурної спадщини України та її громадян;
• охорона здоров’я: нові речовини та матеріали для профілактики та лікування, розвиток біотехнологій та обладнання для якісного медичного обслуговування;
• інформаційні та комунікаційні технології, робототехніка.

Для участі у конкурсному відборі необхідно направити оформлені за встановленою формою проєкт з додатками у електронному вигляді на електронну адресу науково-дослідної частини (ndch@onua.edu.ua) до 24.11.2022 р.

Керівникам (авторам) проєктів необхідно здійснювати самооцінку та самоаналіз підготовленого проєкту за допомогою форми науково-експертного висновку з критеріями оцінки (оціночною шкалою).

Науково-педагогічні працівники НУ «Одеська юридична академія» можуть звертатися за інформаційно-довідковою підтримкою в оформленні документів до науково-дослідної частини Університету.

Документи, необхідні для участі у конкурсному відборі, розміщені нижче у додатках.

Додатки:

Додаток 1. Форма проєкту фундаментального та прикладного наукового дослідження й науково-технічної (експериментальної) розробки;

Додаток 2. Форма науково-експертного висновку з оцінювання проєкту;

Додаток 3. Згода основних виконавців на участь у виконанні проєкту;

Додаток 4. Інформація до проєкту дослідження / розробки.