АКТУАЛЬНО

 

Відповідно до Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 605 від 18 квітня 2017 р., наказом ректора Університету оголошено І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2022/2023 навчальному році.

Електронні версії студентських наукових робіт подаються на електронну адресу науково-дослідної частини (ndch@onua.edu.ua) до 16 січня 2023 р.

Друковані варіанти робіт з усіма необхідними додатками необхідно надавати впродовж тижня після погодження конкурсною комісією електронного варіанту роботи.

Наукові керівники та студенти-учасники Національного університету «Одеська юридична академія» для участі у конкурсі можуть звертатися за інформаційно-довідковою підтримкою до науково-дослідної частини Університету.

Додатки:

1. Вимоги до оформлення робіт, які подаються для участі у Конкурсі;

2. Форма титульного аркуша;

3. Форма відомостей про автора (авторів) та наукового керівника;

4. Перелік галузей знань, спеціальностей і спеціалізацій у межах спеціальностей Конкурсу, які відповідають напрямам освітньої та наукової діяльності Національного університету «Одеська юридична академія».