НОВИНИ
УНІВЕРСИТЕТУ

 

Для забезпечення доступності, безперервності та рівного доступу до навчання у регіонах України залежно від конкретної безпекової ситуації (очна, дистанційна, змішана форма навчання або навчання за індивідуальною формою, а також з метою підвищення якості викладання історико-правових дисциплін на першому курсі освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право», 16 січня 2023 р. було проведено у змішаній формі (очно-заочна) науково-методичний семінар за темою «Скрайбінг, як одна з форм візуальної подачі інформації та його важливість у навчальному процесі».

У програмі заходу прийняли участь науковці і працівники Національного університету «ОЮА» з наступних підрозділів: кафедра історії держави і права, Наукова бібліотека Національного університету, відділ тестології ЦООПІАР, відділ оцінювання якості вищої освіти ЦООПІАР, Центр підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів, підрозділ «Фаховий коледж Національного університету «ОЮА», деканат  факультету прокуратури та слідства (кримінальної юстиції).

Мета заходу: сприяння процесу візуалізації у навчальному процесі в умовах збройного конфлікту в Україні; активізація методологічної роботи кафедри історії держави і права; підвищення рівня викладання в стінах Національного університету «Одеська юридична академія» та кращого забезпечення доступності, безперервності та рівного доступу до навчання (у т. ч. для здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами).

Доцентом кафедри історії держави і права Н. Єфремовою було зроблено наукову доповідь за темою «Скрайбінг, як одна з форм візуальної подачі інформації та його важливість у навчальному процесі», як вступ до обговорення важливих питань щодо підвищення якості навчання для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право». Учасники науково-методичного заходу також ознайомились з презентацією нових блоків візуальної інформації, завантажених до системи moodle. Також було прийнято рішення про продовження цієї роботи надалі.

Розгорнуту презентацію до семінару підготувала директорка наукової бібліотеки Таісія Іванійчук.

Доцентом Оксаною Горягою було зроблено презентацію підготованих у співавторстві навчально-методичних рекомендацій з Історії держави і права України для здобувачів 1 курсу бакалаврату прокурорсько-слідчого факультету (Н.Єфремова, І. Корнієнко, О. Горяга). У презентації, пані Оксана наголосила, що новий блок візуальних матеріалів ідеально вписується до програми навчальної дисципліни, а його застосування дозволить збагатити навчальний процес, зробивши його більш якісним і яскравим.

Доцентом Олександром Демченко було зроблено доповідь щодо організації навчального процесу у фаховому юридичному коледжі, у якій він відзначив важливість впровадження візуалізації до навчального процесу, як інструменту підвищення якості освіти.