Під егідою проекту CRIMHUM, беручи до уваги міжнародні стандарти в галузі прав людини, зважаючи на необхідність широкого поширення ідей кримінального правосуддя в Українській правовій доктрині, Наукова рада Національного університету «Одеська юридична академія» затвердила монографію: «Міжнародні стандарти доказування в Кримінальне провадження в Україні: теоретичні та науково-практичні основи». Монографію створила суддя Верховного Суду України Галина Крет.

12.05.2020 р. Проректор з міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія» д-р Туляков відкрив Міжнародну конференцію «Інтеграційний розвиток особистості та суспільства: психологічні та соціологічні виміри» з доповіддю про роль захисту прав людини у часи соціальної особливості під егідою проектної ідеології CRIMHUM. У цьому заході взяли участь представники 6 країн.

Детальніше...