АКТУАЛЬНО

 

ШАНОВНІ КЕРІВНИКИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ТА НАУКОВИХ УСТАНОВ

Будемо вдячні Вам за інформування наукових /науково-педагогічних працівників про конкурс до галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Поле діяльності галузевих експертних рад:

Експертний висновок щодо можливості акредитації освітньої програми

Пропозиції щодо вдосконалення вимог та критеріїв акредитації

Погодження стандартів вищої освіти

Взаємодія з Національним агентством, ЗВО / НУ та іншими стейкхолдерами

Участь у дослідженнях освітніх практик, участь у підготовці аналітичних матеріалів про якість вищої освіти

Вироблення рекомендації для Національного агентства, ЗВО/НУ

Участь в організації та проведенні конференцій, семінарів, інших заходів Національного агентства

Конкурс триватиме: 25.08-18.09.2020

Докладна інформація про конкурс (умови, аплікаційні форми, заяви): https://naqa.gov.ua

 

Відомості про конкурс: