НОВИНИ
УНІВЕРСИТЕТУ

 

Ще кілька років тому важко було уявити, що дистанційна форма навчання стане настільки популярною та актуальною в системі освіти, що таку величезну роль в навчанні гратимуть самостійне освоєння матеріалу, заняття онлайн, робота з навчальними посібниками під керівництвом висококваліфікованих викладачів. Ми всі звикли до стаціонарного навчання, до величезних аудиторій, де збираються відразу сотні студентів, і освоєння матеріалу відбувається в тісному особистому контакті. Однак реалії сучасного світу змусили нас переглянути багато освітніх стандартів. І сьогодні вже всім зрозуміло, що дистанційне навчання навіть після завершення пандемії стане невід'ємною і вагомою частиною навчального процесу.

У Національному університеті «Одеська юридична академія» завжди працювали на перспективу, а в багатьох питаннях, можна навіть сказати, передбачали майбутнє. Тому і до несподіваного переходу на повне дистанційне навчання, який стався на час торішнього карантину, підійшли у всеозброєнні. І це в тому числі завдяки тому, що в структурі університету давно і плідно працює Центр заочного та дистанційного навчання, яким був накопичений величезний досвід. У нинішніх умовах центр затребуваний як ніколи! Тому сьогодні ми розмовляємо з директором Центру заочного та дистанційного навчання, доцентом, кандидатом юридичних наук Сергієм Кравченко.

- Сергій Петрович, давайте розповімо читачам, коли і як утворився Центр заочного та дистанційного навчання? Невже в Національному університеті «Одеська юридична академія» дійсно передбачали, що одного разу навчання перейде в онлайн, і заздалегідь готувалися до цього?

Центр заочного та дистанційного навчання Національного університету «Одеська юридична академія» пройшов довгий шлях становлення і розвитку, протягом якого сформувалися основні цілі, принципи, традиції та стандарти навчання без відриву від виробництва. Адже навіть в ту пору, коли про пандемію ще ніхто не чув і студенти могли спокійно відвідувати лекції, для багатьох було важливо одночасно вчитися і працювати. І саме наш факультет надавав студентам таку можливість. 

У 2002 році в зв'язку зі збільшенням контингенту студентів, а також з популярністю другої вищої освіти факультет заочного та післядипломного навчання був реорганізований в два факультети: факультет післядипломної освіти та факультет заочного та очно-заочного навчання. У 2005 році факультет заочного та очно-заочного навчання був реформований в факультет заочного та вечірнього навчання. А ось вже в 2018 році реорганізацією факультетів через їх злиття був сформований Центр заочного та дистанційного навчання Національного університету «Одеська юридична академія». З самого початку утворення центру був зроблений акцент саме на дистанційній формі навчання, що вкрай актуально в умовах сьогоднішньої пандемії. Так що так, можна назвати створення центру мудрим передбаченням президента університету, академіка Сергія Васильовича Ківалова або, як ви зазначили, втіленням принципу «завжди на крок попереду!».

- У чому специфіка навчання? Є якісь важливі особливості, напрацювання?

- Студенти-заочники приїздять два рази в навчальному році на сесію, щоб очно закріпити і показати ті знання, які були отримані ними дистанційно - за допомогою навчально-методичних матеріалів з усіх необхідних навчальних дисциплін. Спираючись на методики, які викладені в навчально-методичних матеріалах, здобувачі вищої освіти дистанційно виконують індивідуальні завдання, вчаться синтезувати, узагальнювати і застосовувати на практиці знання з різних областей юридичних дисциплін. Система настановних лекцій передує етапу самостійної роботи студента, а консультації і практичні заняття завершують цю роботу перед заліками та іспитами.

З огляду на специфіку заочного та дистанційного навчання, де самостійна робота студента відіграє важливу роль в навчальному процесі, я як директор і методисти центру створюємо необхідні умови і організацію індивідуально-консультативної роботи студентів, постійно проводимо оновлення контрольних завдань і вказівок з написання письмових робіт, а також формуємо навчально-методичні комплекси дисциплін з використанням сучасних інформаційних технологій в сфері дистанційного навчання.

- Які спеціальності на сьогоднішній день отримують студенти в Центрі заочного та дистанційного навчання? Що необхідно для вступу? 

- У Центрі заочного та дистанційного навчання здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальностями: «Менеджмент», «Право», «Правоохоронна діяльність» та «Міжнародне право».

Особливістю центру є підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Право», яка охоплює всі ключові спеціалізації: громадянська та господарська юстиція, судова і управлінська діяльність, кримінальна юстиція.

Напередодні вступної кампанії-2021 слід зазначити основні зміни в умовах вступу до Центру заочного та дистанційного навчання Національного університету «Одеська юридична академія».

Так, для вступу на перший курс бакалавра за спеціальністю «Право» на основі повної загальної середньої освіти необхідні наступні конкурсні предмети ЗНО: українська мова та література, історія України, математика / іноземна мова. Для вступу на перший курс бакалавра за спеціальністю «Менеджмент» на основі повної загальної середньої освіти - українська мова та література, математика, історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія.

У Центрі заочного та дистанційного навчання також здійснюється вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня професійного молодшого бакалавра, освітнього рівня молодшого бакалавра для отримання ступеня бакалавра за спеціальністю «Право». Для вступу необхідно успішно здати фаховий вступний іспит і мати сертифікат ЗНО з української мови та літератури, а також з історії України / математики / іноземної мови.

Для вступу на спеціальності «Право» та «Міжнародне право» для отримання ступеня магістра на основі ступеня бакалавра необхідні наступні конкурсні предмети: єдиний вступний іспит з іноземної мови за технологією ЗНО, а також єдиний фаховий вступний випробування з права і тест загальної навчальної правничої компетенції за технологією ЗНО.

Для вступу на спеціальності «Менеджмент» та «Правоохоронна діяльність» для отримання ступеня магістра на основі ступеня бакалавра необхідні наступні конкурсні предмети: єдиний вступний іспит з іноземної мови за технологією ЗНО і фахове вступне випробування.

- Якщо говорити про якість освіти в Центрі заочного та дистанційного навчання, не поступається воно тому, що отримано при очній формі навчання?

- Сьогодні Центр заочного та дистанційного навчання - один з прогресивних структурних підрозділів університету. Якість заочної та дистанційної освіти не поступається якості очної форми навчання, оскільки для підготовки науково-методичних і дидактичних матеріалів та програм залучається найкращий професорсько-викладацький склад і використовуються найсучасніші інформаційно-технологічні засоби - зокрема, створено електронну базу навчальних курсів у віртуальному освітньому середовищі Moodle , яка дозволяє студенту здійснювати самостійну підготовку в будь-який час і в будь-якій точці планети при наявності тільки Інтернету.

- Національний університет «Одеська юридична академія» традиційно славиться високою якістю освіти, а ще - активним культурним та спортивним життям. Студенти вашого Центру заочного та дистанційного навчання теж приймають в ній участь?

- Безумовно! Студенти нашого центру не тільки успішно освоюють юридичні дисципліни без відриву від виробництва, а й активно беруть участь в студентському житті і громадській діяльності університету.

Так, студентка першого курсу магістратури Анастасія Горбатенко нагороджена сертифікатом за активну участь в навчальних поїздках до Берліна і Києва в рамках проекту « Підтримка молоді як імпульс для Зміцнення демократії та громадського Суспільства в Україні », який реалізується за підтримки Федеративної Республіки Німеччини і метою якого є залучення української молоді до участі в політичній і громадянській діяльності за допомогою збагачення знань в області політики, права та громадянського суспільства. Також Анастасія брала участь в програмі транскордонного співробітництва, в рамках якого була присутня на форумі у Фрайбурзького університеті.

Варто відзначити і спортивні досягнення наших студентів, зокрема випускника цього навчального року Віталія Якимця , який посів перше місце в змаганнях з кульової стрільби серед чоловіків XXVIII обласних студентських ігор.

Я думаю, що саме заочна форма отримання освіти зіграла свою роль в досягненні певних успіхів у громадському та спортивному житті - більше часу на роботу, проекти, гранти, освіту, спорт.

- Величезну роль при виборі професії відіграє перспектива подальшого працевлаштування. Як працевлаштовуються студенти і випускники Одеської національної юридичної академії?

- Найважливішою прерогативою діяльності всього університету є подальше працевлаштування випускників, і Центр заочного та дистанційного навчання не є винятком. Хоча слід зауважити, що студенти центру, вступаючи на навчання, в більшості своїй вже працевлаштовані в тій чи іншій сфері юриспруденції, менеджменту, адміністративного управління. Вони хочуть отримати висококваліфіковане освіту, підвищити свою кваліфікацію, як уже говорилося, без відриву від виробництва. А ще у нас навчаються студенти університету очної форми навчання, які отримавши розподіл, вступають до магістратури центру і продовжують навчання, повністю поєднуючи його з роботою за спеціальністю.

Надалі просування студентів центру по «кар'єрних сходах» може бути безмежним. Ми точно знаємо і можемо без зайвої скромності сказати, що стартові можливості вони отримали найкращі.