НОВИНИ
УНІВЕРСИТЕТУ

 

За рекомендацією Вченої ради Національного університету «Одеська юридична академія»,  українськими фахівцями вперше на теренах Європи був підготовлений англомовний підручник  «Тhе Basics of Criminal Law in Eastern Europe» («Основи кримінального права у Східній Європі»).

Основна мета цього підручника - в доступній формі представити складні академічні питання, присвячені основам кримінального права країн Східної Європи. Книга містить не тільки навчальні матеріали, а й витяги з кримінальних кодексів цих країн, уривки з класичних наукових трактатів і сучасних монографій. Підручник включає в себе велику кількість схем і таблиць, що полегшують сприйняття навчального матеріалу. У підручнику викладається методологія порівняльного кримінального права, аналізуються системи кримінального права, а також порівнюються основні інститути кримінального права в Східній Європі і Україні.

Автори підручника:

Стрельцов Євген Львович, доктор юридичних наук,  доктор теології, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія», відповідальний редактор підручника;

Соловйова Аліна Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, проректор  з міжнародних відносин ВНЗ «Національної академії управління України»;

Білаш Олександр Володимирович, кандидат юридичних наук, доктор богослов’я, доцент, заступник декана юридичного факультету Ужгородського національного університету;

Передмова Бернда Візера,   доктора  юридичних  наук, професора,  директора центру європейського права и Європейських студій, директора Інституту публічного права та політичних наук Університету Карла-Франца в місті Грац (Австрія).

 Рецензенти:

 Фріс Павло Львович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

 Житній Олександр Олександрович,  доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін  Харківського національного університету імені В.Н.  Каразіна;  

  Чуваков Олег Анатольович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права, кримінального процесу та криміналістики Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.