ФАКУЛЬТЕТ АДВОКАТУРИ

 

Адреса: 65009, м. Одеса, вул. Академічна, 2
каб. 502, 503

E-mail:dekanat.fa@onua.edu.ua

Сайт: http://fa.onua.edu.ua

www.facebook.com/fa.onua/

instagram.com/faculty_advocacy

тел. (048)-714-94-20

Графік роботи: Пн. – Пт. 08.30 - 17.00

 

ХИЖНЯК
Євген Сергійович
в.о. декана факультету
кандидат юридичних наук, доцент
адвокат

Адвокатура — це суспільна, самостійна організація професійних юристів, яка виконує важливу державну функцію — захист прав та законних інтересів громадян та організацій. Тому важливе значення має підготовка висококваліфікованих спеціалістів в галузі права, які б професійно захищали права громадян.

Сьогодні провідним місцем підготовки потенційних адвокатських кадрів в Україні є факультет адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія», який було реорганізовано з Інституту адвокатури Одеської національної юридичної академії в жовтні 2005 року.

Факультет адвокатури НУ «ОЮА» – це професійна підготовка висококваліфікованих кадрів за спеціальностями:

- 081 «Право» (освітня програма «Адвокатура та адвокатська діяльність») за освітніми ступенями бакалавр та магістр, денної форми навчання, за кошти державного бюджету та за кошти фізичних/юридичних осіб (на умовах контракту);

- 073 «Менеджмент» (освітня програма «Менеджмент юридичного бізнесу») за освітнім ступенем бакалавр, денної форми навчання, за кошти фізичних/юридичних осіб (на умовах контракту);

- 262 «Правоохоронна діяльність» (назва пропозиції «Адвокатська та правоохоронна діяльність») за освітнім ступенем магістр, денної форми навчання за кошти фізичних/юридичних осіб (на умовах контракту).

Актуальність цієї спеціалізації обумовлена самою людською природою, адже там, де є люди, завжди є суперечки між ними. Саме тому висококваліфікований адвокат завжди забезпечений роботою і гідним гонораром.

 

Слід зазначити, що освіта, здобута в стінах нашого факультету, дає можливість працювати не тільки в системі адвокатури, але і в органах прокуратури, внутрішніх справ, нотаріату, судах, юрисконсультами в установах, підприємствах та організаціях усіх форм власності.

Головний зміст освітньої роботи на факультеті підпорядкований завданню забезпечення глибокої теоретичної обізнаності студентів з вітчизняним і зарубіжним правовим досвідом на основі порівняльного аналізу, а також набуття ними навичок практичної роботи адвоката. Студенти факультету адвокатури набувають знання та навички правового, економічного, організаційного, соціально-політичного й гуманітарного характеру, що є необхідним для роботи в адвокатських фірмах та юридичних консультаціях для захисту прав та представництва інтересів фізичних та юридичних осіб. Слід зазначити, що наша робота завжди орієнтована на тісний взаємозв'язок теорії з практикою, саме тому на базі факультету викладаються не тільки класичні для всіх юридичних вузів дисципліни, але і спецкурси, серед яких: «Історія адвокатури», «Етика адвокатської діяльності», «Особливості тактики захисту в судах», «Адвокат при здійсненні судового контролю в досудовому розслідуванні», «Адвокатський захист при відшкодуванні шкоди», «Участь адвоката у захисті прав інтелектуальної власності», «Адвокат в адміністративних судах», «Використання поліграфа в адвокатській діяльності», та ін.

Головним завданням факультету адвокатури є реалізація набутих знань на практиці: до викладання на факультеті активно залучаються адвокати-практики, насамперед, члени і керівники Ради адвокатів Одеської області. Студенти також мають можливість бути присутніми на судових засіданнях, де дістають практичні навички. Найкращі студенти-відмінники факультету адвокатури отримують почесні грамоти та подяки.

Щороку проводиться Міжнародна конференція «Адвокатура: минуле та сучасність» та круглі столи щодо обговорення актуальних питань розвитку адвокатури, після яких видається збірник наукових робіт. У складі факультету функціонує практико-аналітичний клуб «Адвокат», засідання якого проходять за участю не тільки вітчизняних адвокатів, але також і наших колег з Європи та США. Крім того, факультет активно сприяє реалізації програм міжнародного співробітництва, зокрема Trans-European Mobility Programme for University Studies (TEMPUS), Fulbright program тощо.

За Факультетом адвокатури закріплений гуртожиток № 4 «Екіпаж» (вул. Успенська 28/30), який знаходиться в самому центрі міста Одеса.