ФАКУЛЬТЕТ АДВОКАТУРИ
ТА  АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Адреса: 65009, м. Одеса, вул. Академічна, 2
каб. 504

E-mail:dekanat.fa@onua.edu.ua

Сайт: http://fa.onua.edu.ua

www.facebook.com/fa.onua/

instagram.com/faad_nuoua

тел. (048)-714-94-20

Графік роботи: Пн. – Пт. 08.30 - 17.00

 

ХИЖНЯК
Євген Сергійович
в.о. декана факультету
кандидат юридичних наук, доцент
адвокат

Факультет адвокатури та антикорупційної діяльності – один із найчисельніших структурних підрозділів Університету, який займається професійною підготовкою кадрів для роботи у Національному антикорупційному бюро України, Вищому антикорупційному суді, Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, Державному бюро розслідувань, Національному агенстві з питань запобігання корупції. На факультеті здійснюється підготовка кадрів для адвокатури, державних та правоохоронних органів. 

Адвокатура – це недержавний самоврядний інститут, головним призначенням якого є надання професійної правничої  допомоги. В сучасних умовах постійного реформування законодавства важливе значення має підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних здійснювати захист, представництво та надавати інші види правової допомоги на високопрофесійному рівні.

Антикорупційна діяльність – це діяльність, яка включає в себе процедури й заходи щодо запобігання та виявлення корупції у системі органів державної влади.

Окрім цього, на факультеті здійснюється підготовка висококвалiфiкованих фахiвцiв з менеджменту, економiки та підприємництва, якi здатнi приймати обґрунтованi рiшення щодо управлiння персоналом, виробництвом, ринком, зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю та спроможнi забезпечити ефективне функцiонування нацiональної економiки.

Структурний підрозділ здійснює підготовку майбутніх фахівців за такими напрямами:

- за освітнім ступенем «Бакалавр» за спеціальностю 081 «Право» (освітні програми «Адвокатура та адвокатська діяльність», «Захист прав людини») та 073 «Менеджент» (освітні програми «Менеджмент», «Менеджмент юридичного бізнесу»);

- за освітнім ступенем «Магістр» за спеціальністю 081 «Право» (освітня програма «Право»), 073 «Менеджмент» (освітня програма «Проектний менеджмент») та 262 «Правоохоронна діяльність» (освітня програма «Правоохоронна діяльність»). 

Головним завданням факультету адвокатури та антикорупційної діяльності є реалізація набутих знань на практиці. Відтак, до викладання для здобувачів вищої освіти 081 «Право» на факультеті залучаються адвокати-практики, передусім керівники та члени Ради адвокатів Одеської області та кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Одеської області, судді, прокурори, співробітники органів, які ведуть боротьбу з корупцією, для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» - регулярно організовуються зустрічі з ТОП-менеджерами успішних компаній України та Європи, відвідування форумів, круглих столів, вебінарів.

За факультетом адвокатури та антикорупційної діяльності закріплені гуртожиток № 4 «Екіпаж» (вул. Успенська 28/30) та гуртожиток №5 «Лекс» (вул. Льва Толстого 24), котрі знаходиться в самому центрі міста Одеса.