ФАКУЛЬТЕТ АДВОКАТУРИ

 

Адреса: 65125, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 28
Телефон: (048) 716-87-31, (048) 716-87-32

E-mail:dekanat.fa@onua.edu.ua

Сайт: fa.onua.edu.ua
www.facebook.com/fa.onua/
instagram.com/faculty_advocacy

Графік роботи: Пн. – Пт. 08.30 - 17.00

ХИЖНЯК
Євген Сергійович
декан факультету
кандидат юридичних наук, доцент
адвокат

Адвокатура — це суспільна, самостійна організація професійних юристів, яка виконує важливу державну функцію — захист прав та законних інтересів громадян та організацій. Тому важливе значення має підготовка висококваліфікованих спеціалістів в галузі права, які б професійно захищали права громадян.

Сьогодні провідним місцем підготовки потенційних адвокатських кадрів в Україні є факультет адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія», який було реорганізовано з Інституту адвокатури Одеської національної юридичної академії в жовтні 2005 року.

Факультет адвокатури НУ «ОЮА» - це професійна підготовка висококваліфікованих кадрів за спеціальністю 081 «Право» за спеціалізацією «Адвокатська діяльність», за освітніми ступенями бакалавр та магістр денної форми навчання на бюджетній та контрактній основах, а також за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» за освітнім ступенем магістр. Підготовка ведеться за двома спеціалізаціями: адвокат-представник сторін і адвокат в кримінальному судочинстві.

Актуальність цієї спеціалізації обумовлена самою людською природою, адже там, де є люди, завжди є суперечки між ними. Саме тому висококваліфікований адвокат завжди забезпечений роботою і гідним гонораром.

Слід зазначити, що освіта, здобута в стінах нашого факультету, дає можливість працювати не тільки в системі адвокатури, але і в органах прокуратури, внутрішніх справ, нотаріату, судах, юрисконсультами в установах, підприємствах та організаціях усіх форм власності.

Головний зміст освітньої роботи на факультеті підпорядкований завданню забезпечення глибокої теоретичної обізнаності студентів з вітчизняним і зарубіжним правовим досвідом на основі порівняльного аналізу, а також набуття ними навичок практичної роботи адвоката. Студенти факультету адвокатури набувають знання та навички правового, економічного, організаційного, соціально-політичного й гуманітарного характеру, що є необхідним для роботи в адвокатських фірмах та юридичних консультаціях для захисту прав та представництва інтересів фізичних та юридичних осіб. Слід зазначити, що наша робота завжди орієнтована на тісний взаємозв'язок теорії з практикою, саме тому на базі факультету викладаються не тільки класичні для всіх юридичних вузів дисципліни, але і спецкурси, серед яких: «Історія адвокатури», «Етика адвокатської діяльності», «Особливості тактики захисту» та ін.

Головним завданням факультету адвокатури є реалізація набутих знань на практиці: до викладання на факультеті активно залучаються адвокати-практики, насамперед, члени і керівники Ради адвокатів Одеської області. Студенти також мають можливість бути присутніми на судових засіданнях, де дістають практичні навички. Найкращі студенти-відмінники факультету адвокатури отримують почесні грамоти та подяки.

Щороку проводиться Міжнародна конференція «Адвокатура: минуле та сучасність» та круглі столи щодо обговорення актуальних питань розвитку адвокатури, після яких видається збірник наукових робіт. У складі факультету функціонує практико-аналітичний клуб «Адвокат», засідання якого проходять за участю не тільки вітчизняних адвокатів, але також і наших колег з Європи та США. Крім того, факультет активно сприяє реалізації програм міжнародного співробітництва, зокрема Trans-European Mobility Programme for University Studies (TEMPUS), Fulbright program тощо.

За Факультетом адвокатури закріплений гуртожиток № 4 «Екіпаж» (вул. Успенська 28/30).