КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО
І ФІНАНСОВОГО ПРАВА

 

Адреса: 65009, м. Одесса, Фонтанськая дорога, 23, каб. 111

Телефон: (048)719-87-63

E-mail: administrative2_law@onua.edu.ua

Графік рооботи кафедри:
пн. – пт. 8.30 – 18.00

Графік явки викладачів кафедри :
пн. 15.00 – 17.00
пт. 14.00 – 16.00

Біла-Тіунова
Любов Романівна
завідувач кафедри
доктор юридичних наук, професор

Кафедра адміністративного і фінансового права входить до складу судово-адміністративного факультету і здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання на всіх факультетах та інститутах Національного університету «Одеська юридична академія».

Основна мета роботи кафедри – формування системи знань студентів в сфері адміністративного, адміністративно-процесуального, фінансового права, підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів, а також участь в науково-дослідній роботі університету.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: Основи адміністративного права, Адміністративне право, Адміністративно-процесуальне право, Фінансове право, Податкове право, Врегулювання публічно-правових спорів, Проблеми публічного адміністрування, Адміністративне судочинство, Захист прав в адміністративному судочинстві, Запобігання і протидія корупції, Складання судових рішень, Розгляд окремих категорій справ в адміністративних справ в судах, Публічні закупівлі, Організація державної служби в Україні, Фінансовий контроль, Антикорупційна політика, Публічна служба в Україні, Правові акти управління, Управління якістю надання адміністративних послуг, Адміністративний менеджмент, Адміністративні процедури, Захист прав ЄСПЛ в адміністративному процесі, Правовий механізм протидії корупційним правопорушенням: проблеми теорії та практики, Контроль у публічно-правовій сфері, Адміністративна юрисдикція поліції, Децентралізація публічної влади в Україні.

Зміст дисциплін зосереджено на формуванні у студентів системи теоретичних знань і набутті практичних навичок у сфері адміністративного права, адміністративно-процесуального права, дослідженні фінансового та податкового законодавства, особливостей організації діяльності державних службовців, пріоритетів реформування українського законодавства і правозастосовної практики. Науковий потенціал кафедри широко використовується в області конкретних науково-практичних розробок для органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів, митних і податкових органів, органів місцевого самоврядування та ін.

Набір навчальних дисциплін сформований з урахуванням специфіки кожного факультету (інституту) НУ «ОЮА».