КАФЕДРА АГРАРНОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО
ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

 

Адреса: 65009, Одеса, вул. Академічна, 9, каб. 46
Телефон: (048) 719-88- 32

E-mail: azep_kafedra@onua.edu.ua

Сайт кафедри: http://agroecozem.onua.edu.ua

https://www.facebook.com/agroecozem/

Графік роботи кафедри: пон. – п'ят. 8.30 – 18.00
суб. 8.30 – 14.00

Графік явочних днів викладачів кафедри:
Понеділок: 15.00 – 17.00
П’ятниця: 14.00 – 16.00

ХАРИТОНОВА
Тетяна Євгенівна
завідувач кафедри
доктор юридичних наук, доцент

Кафедра аграрного, земельного та екологічного права входить до складу соціально-правового факультету і здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання на всіх факультетах та інститутах Національного університету «Одеська юридична академія».

Основна мета роботи кафедри – формування системи знань студентів в сфері аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права, підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів, а також участь в науково-дослідній роботі університету.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: Аграрне право України; Земельне право України; Екологічне право України; Природноресурсове право України; Забезпечення прав у соціальній, аграрній, земельній та екологічній сфері; Науково-теоретичні проблеми набуття та реалізації прав на землю; Набуття та реалізація прав на землю в Україні; Забезпечення прав на землю; Роль адвокатури в забезпеченні законності в земельних відносинах; Проблеми застосування юридичної відповідальності за аграрні, земельні та екологічні правопорушення; Право екологічної безпеки; Міжнародно-правова охорона навколишнього природного середовища (англійською мовою); Основи екології (в юридичному коледжі).

Набір навчальних дисциплін сформований з урахуванням специфіки кожного факультету (інституту) НУ «ОЮА».