КАФЕДРА АГРАРНОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО
ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

 

Адреса: 65009, Одеса, вул. Академічна, 9, каб. 46
Телефон: (048) 719-88- 32

E-mail: azep_kafedra@onua.edu.ua

Сайт кафедри: http://agroecozem.onua.edu.ua

https://www.facebook.com/agroecozem/

Instagram https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/agroecozem_onua/

YouTube https://www.youtube.com/channel/UC1XddkGVjSFr6eWGnTYlLIw

Графік роботи кафедри: пон. – п'ят. 8.30 – 18.00
суб. 8.30 – 14.00

Графік явочних днів викладачів кафедри:
Понеділок: 15.00 – 17.00
П’ятниця: 14.00 – 16.00

ХАРИТОНОВА
Тетяна Євгенівна
завідувач кафедри
доктор юридичних наук, професор

Кафедра аграрного, земельного та екологічного права здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання на всіх факультетах та інститутах Національного університету «Одеська юридична академія».

Основна мета роботи кафедри – формування системи знань студентів в сфері земельного, екологічного та аграрного права, підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів, а також участь в науково-дослідній роботі університету.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: Земельне право; Екологічне право; Природноресурсове право України; Правове забезпечення агробізнесу; Діджиталізація земельних правовідносин; Проблеми застосування юридичної відповідальності за аграрні, земельні та екологічні правопорушення; Екологічний менеджмент; Актуальні питання аграрно-земельних відносин в Україні; Право екологічної безпеки; Управління сталим розвитком; Публічне управління у сфері сільського господарства.

Зміст дисциплін зосереджено на формуванні у студентів системи теоретичних знань і набутті практичних навичок у сфері земельного, екологічного та аграрного права, дослідженні законодавства, особливостей організації діяльності державних службовців у зазначеній сфері, пріоритетів реформування українського законодавства і правозастосовної практики. Науковий потенціал кафедри широко використовується в області конкретних науково-практичних розробок для органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів, митних і податкових органів, органів місцевого самоврядування та ін.

Набір навчальних дисциплін сформований з урахуванням специфіки кожного факультету (інституту) НУ «ОЮА».