КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

 

65009, м. Одеса, вул. Академічна 2, каб. 508

тел. 048 719 88 09, crimlaw@onua.edu.ua

Графік явочних днів викладачів кафедри
Понеділок: 15.00-17.00
П’ятниця: 14.00-16.00

Календарний план роботи кафедри
Понеділок – п’ятниця с 08.30 до 18.00

СТРЕЛЬЦОВ
Євген Львович
завідувач кафедри
доктор юридичних наук, доктор теології, професор
член-кореспондент Національної академії Правових наук України
Заслужений діяч науки і техніки України

Після перетворення юридичного інституту Одеського державного університету в Одеську державну юридичну академію, на базі кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології, були утворені дві кафедри: кафедра кримінального права і кафедра кримінології, кримінально-виконавчого права.

З часу заснування кафедру кримінального права очолювали: д.ю.н., професор, заслужений діяч науки і техніки Л.В. Багрій-Шахматов; д.ю.н., професор, чл.-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України Туляков В.О.; к.ю.н., професор, заслужений юрист України Н.А. Мирошниченко. З травня 2016 року кафедру очолює д.ю. н., д. теол., професор, чл.-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, вчений секретар Південного регіонального центру НАПрН України Стрельцов Є.Л.

Професорсько-викладацький склад кафедри викладає такі дисципліни: «Кримінальне право ч. Загальна і ч. Особлива" та спецкурси "Підстави кримінальної відповідальності", "Практика призначення покарання та інших заходів кримінально-правового характеру", "Проблеми сучасного кримінального права", "Сучасні проблеми Загальної частини кримінального права України", "Теорія складу злочину", "Кримінальне право зарубіжних країн", "Кримінально-правова охорона національної безпеки", "Кваліфікація злочинів проти громадського порядку та громадської безпеки", "Кваліфікація злочинів проти правосуддя", "Кваліфікація злочинів у сфері економіки", "Кваліфікація злочинів у сфері IT-технологій", "Кваліфікація корупційних злочинів", "Положення Конвенції злочину", "Кримінальна політика". Ряд викладачів кафедри беруть участь в реалізації ініціативи президента університету академіка С.В. Ківалова з викладання юридичних предметів англійською мовою. Зокрема, це: проф. В.О. Туляков, проф. Є.Ю. Полянський, доц. А.Н. Поліщук, ас. Е.Е. Кузьмін читають лекції і проводять семінарські заняття англійською мовою з дисциплін "International Criminal Justice", "Principles of Criminal Law".