КАФЕДРА КРИМІНАЛІСТИКИ

 

Адреса: 65009, г. Одеса, вул. Фонтанська дор., 23, каб. 104
Телефон: (048) 719-87-65

E-mail: criminalistic@onua.edu.ua

Графік роботи кафедри:
пн. – пт.. 8.30 - 18.00

Графік явочних днів викладачів кафедри
пн. 15.00 - 17.00
пт. 14.00 - 16.00

ТІЩЕНКО
Валерій Володимирович
завідувач кафедри
доктор юридичних наук, професор
член-кореспондент Національної академії правових наук України

Кафедра криміналістики входить до складу Факультету прокуратури та слідства (кримінальна юстиція) і здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання на всіх факультетах та інститутах Національного університету «Одеська юридична академія».

На кафедрі здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів на денній та заочній формі аспірантури за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: Криміналістика; Основи оперативно-розшукової діяльності; Виявлення та розслідування корупційної та організованої злочинної діяльності; Автоматизоване робоче місце слідчого та детектива; Теоретичні та практичні проблеми методики і тактики розслідування злочинів; Виявлення та розслідування кіберзлочинів; Виявлення та розслідування злочинів в сфері ІТ-технологій; Судові експертизи при розслідуванні злочинів у сфері економіки; Судова медицина та психіатрія; Основи слідчої діяльності; Поліграф і психофізіологічна діагностика особистості; Поліграф як засіб дослідження особистості у кримінальному провадженні; Психологія слідчої та оперативно-розшукової діяльності; Організація і тактика діяльності кримінальної поліції у протидії злочинам; Виявлення та розслідування корупційних злочинів (у вищих гілках влади); Тактика протидії сучасній злочинній діяльності; Інноваційні напрями криміналістичних досліджень:теорія та практика; Методика розслідування злочинів у сфері господарської діяльності; Проблеми стратегії розслідування злочинів; Протидія кіберзлочинам: криміналістичний аспект; Вогнева підготовка; Організація і тактика діяльності патрульної поліції у протидії злочинам.

Кафедра має в своєму розпорядженні архів навчальних кримінальних і експертних справ, які використовуються на практичних заняттях з криміналістики і спецкурсів, а також для самостійної роботи студентів. Практичні заняття і окремі лекції з судової медицини проходять у спеціальних (профільних) аудиторіях. Організовуються відвідування музею судової медицини Одеського медичного університету та обласної психіатричної лікарні, Одеського науково-дослідницького інституту судової експертизи.