Адреса: Україна, Одеса, 65009, Академічна, 2,
Тел.: (048)320708,
Е-mail: criminology@onua.edu.ua;
http://inter.criminology.onua.edu.ua
http://criminology.onua.edu.ua

Графік роботи кафедри:
пн. – пт. 8.30 – 18.00

Графік явочних днів викладачів кафедри:
пн. 15.00 – 17.00
пт. 14.00 – 16.00

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права входить до складу Факультету підготовки слідчих Інституту кримінальної юстиції і здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання Національного університету «Одеська юридична академія».

На кафедрі ведеться активна науково-дослідницька робота. Кафедра плідно працює над розробкою навчально-методичних матеріалів. Співробітники кафедри беруть активну участь в міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, проводять круглі столи, на яких обговорюються теоретичні та практичні проблеми сучасного розвитку кримінології та кримінально-виконавчого права. При кафедрі працює кримінологічна лабораторія і

Одеський центр з проблем вивчення організованої злочинності та корупції. До науково-дослідної діяльності активно залучаються студенти, які мають можливість виступити зі своїми доповідями і обговорити з викладачами актуальні питання кримінологічної науки в рамках засідань студентського кримінологічного спільноти.

Кафедра забезпечує викладання наступних курсів та спецкурсів російською, українською та англійською мовами: Кримінологія; Кримінально-виконавче право; Сучасні пенітенціарні системи; Запобігання злочинності неповнолітніх; Запобігання рецидивної злочинності; Віктимологічна профілактика злочинів; Протидія транснаціональній злочинності; Кримінологічна безпека економічної діяльності; Система суб'єктів попередження корупції; Інституціональна кримінологія; Права людини в сфері кримінальної юстиції; Запобігання загальнокримінальній злочинності; Організаційно-правове забезпечення антикорупційної діяльності; Попереджувальна діяльність правоохоронних органів.

Набір навчальних дисциплін сформований з урахуванням специфіки кожного факультету (інституту) НУ «ОЮА».