КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО
ПРАВА І ПРОЦЕСУ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ НУ «ОЮА»

 

76006, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 13, к. 215.

E-mail: civillaw_if@onua.edu.ua

Графік роботи кафедри:
понеділок-п’ятниця – 9:00-17:00

РОМАНЮК
Андрій Богданович
завідувач кафедри
кандидат юридичних наук, доцент

Кафедра цивільного та господарського права і процесу є структурним підрозділом Національного університету «Одеська юридична академія», що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з ряду споріднених навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну діяльність та входить до складу Івано-Франківського юридичного інституту.

Кафедра створена в листопаді 2009 р. на підставі наказу ректора Одеської національної юридичної академії з метою забезпечення викладання цивільного права та суміжних правових навчальних дисциплін та формування у студентів ґрунтовних знань у сфері приватноправових галузей права та пов’язаних з ними процесуальних галузей права.

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Цивільне та сімейне право», «Цивільний процес», «Проблеми цивільного права та процесу», «Господарське право», «Господарсько-процесуальне право», «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Екологічне право», «Земельне право», «Право інтелектуальної власності», «Адвокатура України», «Порівняльна адвокатура», «Основи економічної теорії», «Судова бухгалтерія», «Теорія бізнесу», «Податкове право», «Проблеми цивільного та сімейного права».