КАФЕДРА
ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 

Адреса: 65009, г. Одеса, ул. Академічна, 9, каб. 56 
Телефон: (048) 719-88-19

E-mail: civilproces@onua.edu.ua

https://www.facebook.com/grprocessghuonua/

Графік роботи кафедри: 
пн.-пт. 8.30 - 18.00

Графік явочних днів викладачів кафедри 
пн. 15.00 - 17.00 
пт. 14.00 - 16.00

ГОЛУБЄВА
Неллі Юріївна
завідувач кафедри
доктор юридичних наук, професор
Заслужений юрист України

Кафедра цивільного процесу входить до складу факультету цивільної та господарської юстиції і є однією з провідних кафедр Національного університету «Одеська юридична академія», здійснюючи підготовку фахівців денної та заочної форми навчання на всіх факультетах і інститутах.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: Цивільний процес, Виконавче провадження, Нотаріат України, Розгляд окремих категорій цивільних справ в судах, Доказування та докази в цивільному судочинстві, Альтернативні засоби захисту цивільних прав, Практика ЄСПЛ у цивільному судочинстві, Процесуальні документи у цивільному судочинстві, Актуальні питання цивільного процесуального права, Правова статистика, Розвиток цивільного процесуального права в умовах інтеграційних процесів в Україні, Новітня доктрина цивільного процесуального права, Електронне судочинство, Забезпечення  впровадження інформаційних технологій у судочинство, Проблеми цивільного процесу, Європейські стандарти у сфері цивільного судочинства, Врегулювання спору за участю судді, Представництво в цивільному судочинстві, Спрощенні провадження, Стратегія і тактика судового процесу, Розгляд сімейних та спадкових справ, Захист права власності, Судовий захист прав у цивільному процесі, Захист прав ЄСПЛ у цивільному процесі.

Викладачами розробляються робочі програми з усіх навчальних дисциплін кафедри, типові і індивідуальні програми проходження навчальної та виробничої практики. Співробітники кафедри беруть активну участь в розробці тестових завдань для вступу до магістратури в Національний університет «Одеська юридична академія».

На кафедрі втілюються активні методи навчання: практикується участь студентів в обговоренні нормативних актів, у моделюванні спірних ситуацій, які можуть бути предметом провадження у цивільному процесі. У процесі навчання студенти знайомляться з практикою роботи судових органів, нотаріату, державної виконавчої служби. Студентам надається можливість відвідувати судові засідання районних та апеляційного суду м. Одеси для ознайомлення з ходом цивільного процесу.

Основною метою науково-дослідної роботи кафедри цивільного процесу є комплексне дослідження галузі цивільного процесуального права у відповідності зі змінами у чинному законодавстві, що відбулися, та використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі.

Кафедра завжди шукає шляхи розвитку та вдосконалення. Самовіддана праця колективу, якому притаманна талановитість та висока професійність виховує висококваліфікованих фахівців, які у свою чергу продовжують зміцнювати позиції нашої української науки на достойному рівні.