КАФЕДРА
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Адреса: 65009, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 28

E-mail: informatics@onua.edu.ua

Сервер електронного навчання кафедри http://cyber.onua.edu.ua

Графік роботи кафедри:
пн. – пт. 8.30 – 18.00

Графік консультацій викладачів кафедри
пн. 15.00 – 17.00
пт. 14.00 – 16.00

ЛОГІНОВА
Наталія Іванівна
завідувач кафедри
кандидат педагогічних наук, доцент

Кафедра інформаційних технологій входить до складу факультету кібербезпеки та інформаційних технологій і здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання на всіх факультетах Національного університету «Одеська юридична академія».

Основна мета роботи кафедри – якісна комп’ютерна підготовка студентів, впровадження сучасних інформаційних технологій у навчальний процес університету.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін у межах підготовки фахівців галузей: 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні технології». У рамках ліцензованих галузей викладаються численні дисципліни, серед яких: «Інформаційні технології», «Інформаційні технології в діяльності соціолога», «Інформаційні технології в діяльності політолога», «Інформаційні технології в діяльності психолога», «Комп’ютерно-технічні засоби в рекламі та PR», «Комп’ютерно-технічні засоби виробництва», «Веб-дизайн та HTML-програмування», «Новітні інформаційні технології», «Електронне врядування інформаційних технологій, ресурси та сервіси у державній службі», «Інформаційні системи та технології», «Операційні системи», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Основи програмної інженерії», «Алгоритмізація та програмування», «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера» тощо.

Зміст дисциплін, що викладаються на кафедрі, зосереджений на формуванні у майбутніх фахівців знань та навичок грамотного використання ними сучасних інформаційних технологій, вітчизняних та світових інформаційних ресурсів, а також програмно-технічних та організаційно-правових методів захисту інформації.

Набір навчальних дисциплін сформовано з урахуванням специфіки кожного факультету НУ «ОЮА».