КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО, КОНСТИТУЦІЙНОГО
ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ НУ «ОЮА»

 

76006, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича,13, к.310.

Е-mail: interlaw_if@onua.edu.ua

Графік роботи кафедри:
понеділок-п’ятниця – 9:00-17:00

ФРАНЦУЗ-ЯКОВЕЦЬ
Тетяна Анатоліївна
завідувач кафедри
кандидат юридичних наук, доцент

Кафедра міжнародного, конституційного та адміністративного права входить до складу Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія» та здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання.

Основна мета роботи кафедри – формування системи знань студентів в сфері міжнародного, конституційного, адміністративного, адміністративно-процесуального права, підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів, а також участь в науково-дослідній роботі університету.

Діяльність кафедри міжнародного, конституційного та адміністративного права супроводжується активною співпрацею з судовими, правоохоронними та правозахисними органами України, шляхом вивчення проблемних питань законодавчого забезпечення. Постійно проводяться наукові та практичні заходи, дискусії, круглі столи, конференції, зустрічі з працівниками органів прокуратури, поліції та суду. Кафедра розробляє рекомендації щодо вдосконалення правового забезпечення діяльності розглядуваних органів, що надає можливість сприяти активній роботі викладачів, студентів та практичних працівників. Така співпраця дозволяє забезпечити навчальною практикою студентів в системі судових, правоохоронних та правозахисних органів України.

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Аграрне право», «Адміністративна відповідальність», «Адміністративна юрисдикція поліції», «Адміністративне право», «Адміністративний процес», «Запобігання злочинності неповнолітніх», «Історія Одеської школи права», «Конституційне право», «Міжнародне гуманітарне право», «Міжнародне право», «Організація і тактика діяльності патрульної поліції у протидії злочинам», «Основи міжнародно-правових стандартів прав людини», «Основи римського приватного права», «Права людини в Україні», «Право Європейського Союзу», «Проблеми конституційного права», «Проблеми міжнародного права», «Фінансове право».