ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

 

Адреса: 76006, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 13

Телефон: (0342) 72-07-35, (0342) 72-07-51

E-mail: dekanat_if@onua.edu.ua

Facebook: facebook.com/pravoif

Instagram: instagram.com/nuoua__if

Графік роботи:
Пн. – Пт. 08.30 - 17.00

САВЧУК
Роман Михайлович
директор інституту
кандидат юридичних наук, доцент

Надання освітніх послуг Одеською національною юридичною академією у м. Івано-Франківську розпочато у 2008 році на базі навчально-консультаційного центру, який на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 29.06.2010 р. № 640 було реорганізовано в Івано-Франківський факультет.

З урахуванням потреби регіону у висококваліфікованих фахівцях у сфері правознавства для роботи у судових і правоохоронних органах, органах державної влади, місцевого самоврядування та з метою підвищення рівня підготовки фахівців з вищою юридичною освітою, Івано-Франківський факультет відповідно до наказу ректора Національного університету «Одеська юридична академія» від 27.06.2014 р. № 2267-5 реорганізовано в Прикарпатський юридичний інститут, який у вересні 2016 року змінив назву на Івано-Франківський юридичний інститут.

На сьогодні в Івано-Франківському юридичному інституті Національного університету «Одеська юридична академія» здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями 081 "Право" та 262 "Правоохоронна діяльність" і спеціалізаціями: "кримінальна юстиція", "судова та управлінська діяльність", "судово-прокурорська діяльність" та "правоохоронна та правозахисна діяльність". На підставі отриманого дозволу Міністерства оборони України студенти Івано-Франківського юридичного інституту НУ «ОЮА» мають можливість навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу на базі кафедри військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

У структурі інституту функціонують п’ять кафедр (кафедра кримінального процесу та криміналістики; кафедра кримінального права та кримінології; кафедра цивільного та господарського права і процесу; кафедра міжнародного, конституційного та адміністративного права; кафедра загальноправових та гуманітарних дисциплін).

Для підготовки студентів в інституті сформовано високопрофесійний науково-педагогічний колектив. Понад 90% викладачів інституту є кандидатами та докторами наук, доцентами та професорами, які відомі своїми науковими досягненнями як в Україні, так і за її межами.

Одним із основних напрямів діяльності професорсько-викладацького складу Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія» є науково-дослідна робота. Формами наукової діяльності в ІФЮІ НУ «ОЮА» є: підготовка монографій, підручників, посібників, дисертацій, статтей, доповідей, рецензій і відгуків, пропозицій, висновків; проведення наукових семінарів, конференцій, конкурсів наукових робіт тощо.

На базі інституту виходить друком збірник наукових праць «Прикарпатський юридичний вісник» – наукове фахове видання в галузі юриспруденції, в якому можуть публікувати результати своїх наукових досліджень наукові, науково-педагогічні та практичні працівники, докторанти, аспіранти і здобувачі наукових ступенів.

Щорічно в Івано-Франківському юридичному інституті у рамках «тижня науки» проводяться звітні наукові конференції кафедр. У травні 2010 року започаткована нова форма наукової роботи – щорічна науково-практична конференція «Правова система України: сучасний стан та актуальні проблеми», яка з травня 2012 року набула статусу міжрегіональної, а з травня 2014 року – всеукраїнської. Починаючи з грудня 2011 року, в Івано-Франківському юридичному інституті проводиться щорічний науково-практичний семінар «Судова реформа в Україні». До участі у проведенні цих заходів залучаються науково-педагогічні працівники інституту, університету та інших вищих навчальних закладів, а також практичні працівники.

Для здійснення навчального процесу Івано-Франківський юридичний інститут НУ «ОЮА» володіє відповідною матеріально-технічною базою. Площа навчально-лабораторних приміщень становить понад 4 тис. кв.м. Інститут має у своєму розпорядженні навчальний корпус з власною територією, достатньою для потреб навчального закладу. Будівля зокрема включає 3 лекційні аудиторії на 140-150 студентів кожна, 3 – на 120-130 чоловік кожна, одну на 80 студентів, а також 25 аудиторій для проведення семінарських і практичних занять.

Сучасним технічним обладнанням оснащені комп’ютерний клас, криміналістична лабораторія, спеціалізована бібліотека з читальним залом. У наявності є стадіон та спортивний майданчик для занять з фізичного виховання. З метою забезпечення харчування працівників і студентів функціонує їдальня, діє кафетерій.